THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÉT ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GS, PGS NĂM 2017
(Được đăng bởi: VPGH Ngày đăng:(07-07-2017))


     Căn cứ công văn số 37/TB-HĐCDGSNN, ngày 04/7/2017 của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã ký thông báo số 385/TB-ĐHNT, ngày 06/7/2017 ban hành Kế hoạch triển khai xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh  giáo sư, phó giáo sư năm 2017.

   Nội dung chi tiết Thông báo xem tại đây.

   Các tài liệu gửi kèm thông báo gồm: Mẫu đăng ký sơ bộ gửi cho Phòng TCHC (xem tại đây) và tóm tắt Tiêu chuẩn cũng như yêu cầu về làm hồ sơ (xem tại đây).

   
Thông báo khác
Thông báo Kế hoạch triển khai xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 (07-07-2017)
Mời tham dự hội thảo về công nghệ vi nang ở Đông Nam Á (03-07-2017)
Mời tham dự hội thảo khoa học “Bệnh trên tôm nuôi và biện pháp phòng trị” (30-06-2017)
Mời tham gia cuộc thi Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (28-06-2017)
Thông báo: CÁCH PHÒNG CHỐNG BÊNH SỐT XUẤT HUYẾT (16-06-2017)
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Pháp ngữ Quản trị kinh doanh và du lịch (14-06-2017)
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục - năm 2017" (31-05-2017)
Mời tham dự hội thảo khoa học Khung trình độ quốc gia Việt Nam và Phát triển Chương trình đào tạo đại học (22-05-2017)
Những thông tin cơ bản về cách phòng chống, nhận biết và xử lý khi bị kiến ba khoang đốt (19-05-2017)
Thông báo về việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2017 (19-05-2017)
 
12345678910...