THÔNG BÁO DANH SÁCH ỨNG VIÊN VÀ BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN CHỨC DANH PGS NĂM 2019
(Được đăng bởi: VPGH Ngày đăng:(15-07-2019))

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
   HỘI ĐỒNG GSCS NĂM 2019

 

DANH SÁCH ỨNG VIÊN VÀ BẢN ĐĂNG KÝ
Xét công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019


STT

Họ và tên

Chức danh đăng ký xét

Ngành/Chuyên ngành đăng ký

Bản đăng ký

1

Lê Chí Công

PGS

Kinh tế/Kinh tế Du lịch

Bản đăng ký

2

Nguyễn Văn Hòa

PGS

Hóa học/Công nghệ và kỹ thuật hóa học.

Bản đăng ký

3

Nguyễn Thị Mỹ Hương

PGS

Công nghệ thực phẩm/Công nghệ Chế biến thủy sản.

Bản đăng ký

4

Phạm Hồng Mạnh

PGS

Kinh tế/Kinh tế học

Bản đăng ký

5

Quách Thị Khánh Ngọc

PGS

Kinh tế/Kinh tế tài nguyên môi trường

Bản đăng ký

6

Phạm Thị Thu Thúy

PGS

Công nghệ thông tin/Hệ thống thông tin

Bản đăng ký

7

Trần Hưng Trà

PGS

Cơ khí/Cơ khí  Giao thông

Bản đăng ký

8

Nguyễn Văn Tường

PGS

Cơ khí/Chế tạo máy

Bản đăng ký
Thông báo khác
Thông báo danh sách ứng viên và bản đăng ký xét công nhận đạt chuẩn chức danh PGS năm 2019 (15-07-2019)
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện chương trình KHCN cấp Bộ thực hiện từ 2020 (12-07-2019)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 (09-07-2019)
Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) (20-05-2019)
Đề cử thành viên tham gia Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Nha Trang năm 2019 (16-05-2019)
Thông báo về buổi giới thiệu học bổng của Chính phủ Hoa Kỳ (06-05-2019)
Thông báo triển khai xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019. (27-04-2019)
Thông báo v/v mở cổng ra đường Phạm Văn Đồng (23-04-2019)
Thông báo tổ chức Hội sách "Sách - Đồng hành cùng bạn trẻ" (19-04-2019)
Thông báo phun thuốc diệt muỗi (18-04-2019)
 
12345678910...