THƯ MỜI VIẾT BÀI BÁO CÁO KHOA HỌC VÀ THAM DỰ HỘI THẢO “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC LĨNH VỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN VÀ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0”
(Được đăng bởi: Phòng KHCN Ngày đăng:(14-01-2020))

Phòng KHCN xin gửi quý Thầy/Cô Thư mời viết bài báo cáo Khoa học và tham dự Hội thảo “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC LĨNH VỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN VÀ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0”
      Thời hạn đăng ký tên bài viết, tóm tắt, từ khóa: Đến hết ngày 28/02/2020
      Thời hạn nộp đầy đủ bài viết: Đến hết ngày 15/03/2020
      Phản hồi kết quả thẩm định bài viết: Đến hết ngày 20/03/2020
      Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo: 8 giời ngày  03/04/2020 tại Trường Đại học Nha Trang

Nội dung của thư mời và thể lệ bài viết vui lòng tham khảo file đính kèm.

File đính kèm:
Thư mời viết bài
Thông báo khác
Thư mời viết bài báo cáo khoa học và tham dự hội thảo “Nghiên cứu khoa học, Đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực Kế toán – Kiểm toán và Tài chính – Ngân hàng trong thời đại công nghệ 4.0” (14-01-2020)
Thông báo về việc tổ chức hội thảo khoa học cấp trường (10-01-2020)
Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2019 (03-01-2020)
Thông báo kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán 2020 (03-01-2020)
Đề án mở ngành đào tạo tiến sĩ: Quản trị kinh doanh, Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Sinh học, Kỹ thuật Cơ khí (21-12-2019)
Thông báo bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2019 (12-12-2019)
Thông báo về việc phun thuốc diệt muỗi (04-12-2019)
Thông báo chiêu sinh các lớp nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu cá năm 2019 (04-11-2019)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN đón đầu năm 2021 (30-10-2019)
Thông báo phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019 (22-10-2019)
 
12345678910...