THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC KHUNG TRÌNH ĐỘ QUỐC GIA VIỆT NAM VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
(Được đăng bởi: VPGH Ngày đăng:(06-03-2017))


    Nhằm cập nhật chương trình đào tạo để kết quả học tập đầu ra của người học đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Khung trình độ quốc gia Việt Nam cũng như nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng trong môi trường quốc tế, Trường Đại học Nha Trang và Viện Khoa học và Đổi mới Công nghệ (thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam) tổ chức Hội thảo khoa học Khung trình độ quốc gia Việt Nam và Phát triển Chương trình đào tạo đại học.

     Các tham luận của Hội thảo sẽ tập trung vào các chủ đề:

     a. Kinh nghiệm triển khai khung trình độ quốc gia của các nước trong khu vực ASEAN và trên thế giới;

     b. Điều chỉnh, phát triển chương trình đào tạo đại học trên cơ sở khung trình độ quốc gia Việt Nam;

     c. Công cụ đánh giá kết quả học tập đầu ra (learning outcomes) của các chương trình đại học, cao đẳng;

     d. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam theo hướng chuẩn hóa quốc tế;

     e. Những vấn đề khác có liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, có khả năng cạnh tranh với các nước trong ASEAN.

     Thời hạn đăng ký tham dự hội thảo là trước ngày 30 tháng 3 năm 2017.

     Chi tiết về Hội thảo, vui lòng xem tại đây.

     Trân trọng thông báo.

Thông báo khác
Mời tham gia cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (22-03-2017)
THÔNG BÁO HỘI THẢO KHOA HỌC "THU NHẬN VÀ ỨNG DỤNG SẢN PHẨM GIÁ TRỊ GIA TĂNG TỪ PHẾ LIỆU TÔM TẠI VIỆT NAM" (14-03-2017)
Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học Khung trình độ quốc gia Việt Nam và Phát triển Chương trình đào tạo đại học (06-03-2017)
THÔNG BÁO XÂY DỰNG NHIỆM VỤ KHCN ĐÓN ĐẦU CHO NĂM 2018 (26-02-2017)
Thông báo v/v tổ chức Tết trồng cây và tổng vệ sinh môi trường (16-02-2017)
Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đối với giảng viên ĐH, CĐ (14-02-2017)
Mời tham dự buổi nói chuyện chuyên đề về ngành thủy sản (13-02-2017)
Mời tham dự buổi giới thiệu du học tại Hoa Kỳ (09-02-2017)
Thông báo học bổng du học Đài Loan (24-01-2017)
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng (12-01-2017)
 
12345678910...