MỜI THAM GIA FESTIVAL NHIẾP ẢNH TRẺ NĂM 2017
(Được đăng bởi: Khoa KHXH&NV Ngày đăng:(03-05-2017))

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2017 như sau:

1. Đối tượng tham gia: công dân Việt Nam từ 18 đến 35 tuổi (kể cả người Việt Nam sống và làm việc ở nước ngoài).

2. Chủ đề, thể loại, nội dung:

- Chủ đề: Tư duy trẻ, góc nhìn trẻ.

- Thể loại: ảnh đơn.

- Nội dung: tác phẩm thể hiện các vấn đề của cuộc sống đương đại của giới trẻ, phản ánh hiện thực con người, văn hóa, phong cảnh, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các nội dung khác hướng đến giá trị chân, thiện, mỹ.

3. Hình thức - quy cách tác phẩm:

- Mỗi tác giả được gửi tham gia tối đa 08 ảnh đơn.

- Tác phẩm được sáng tác bằng phương pháp hiện thực, không nhận ảnh chắp ghép, làm sai hiện thực.

- Ảnh dự thi dưới dạng file ảnh kỹ thuật số (ảnh được chụp bằng máy kỹ thuật số hoặc phim dương bản - âm bản sau khi đã số hóa đều hợp lệ), định dạng JPG, độ phân giải 300dpi, dung lượng không quá 4Mb.

- Ảnh tham dự chưa từng được trưng bày hoặc được giải tại bất kỳ cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Tác phẩm được sáng tác trong 02 năm gần đây;

- Trong trường hợp cần thiết, Ban tổ chức có quyền yêu cầu tác giả nộp file gốc để kiểm chứng thông tin;

* Lưu ý:

- Những file lưu ở các định dạng khác như TIF, BMP, PSD... sẽ không được chấp thuận.

- Ảnh có hiển thị các thông tin: Tên, chữ chìm, dịa danh.., sẽ không hợp lệ.

- Khi có kết quả ảnh được chọn triển lãm, Ban tổ chức sẽ thông báo tới các tác giả gửi ảnh kích thước 30 X 45cm và file ảnh dung lượng cao (ít nhất 5Mb) để phục vụ cho công tác chấm giải và tuyên truyền Festival.

* Tìm hiểu thông tin của Festival qua website: http://www.festivalnhiepanhtre2017.com và http://ape.gov.vn

* Chi tiết xin liên hệ: Phòng Nhiếp ảnh (ĐT: 04.37347457, email: phongnhiepanh@yahoo.com) hoặc Tạp chí Mỹ thuật và Nhiếp ảnh (ĐT: 04. 37342261, email: tapchimythuathhiepanh@gniail.com).

Kính mời cán bộ viên chức, sinh viên quan tâm gửi ảnh dự thi trực tiếp tại trang:  http://www.festivalnhiepanhtre2017.com đến hết ngày 30/6/2017.

Trân trọng!

Thông báo khác
Thông báo về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2018 (20-03-2018)
Cuộc thi tìm hiểu 6 bài học lý luận chính trị, nghiên cứu học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (19-03-2018)
Thông báo tuyển bảo vệ (16-03-2018)
Thông báo tuyển giảng viên pháp luật (08-03-2018)
Thông báo phun thuốc diệt muỗi (05-03-2018)
Thông báo học bổng thạc sĩ chuyên nghiệp về chính sách phát triển và thực tiễn (DPP) (16-01-2018)
Thông báo tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII (12-01-2018)
Thông báo tổ chức Hội nghị "Giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Nha Trang" (11-01-2018)
Thông báo: Về việc tổ chức Hội thi Phòng ở sạch đẹp, kiểu mẫu trong Ký túc xá năm học 2017-2018 (28-12-2017)
Thông báo phun thuốc diệt muỗi các khu vực trong Trường (13-12-2017)
 
12345678910...