MỜI THAM GIA FESTIVAL NHIẾP ẢNH TRẺ NĂM 2017
(Được đăng bởi: Khoa KHXH&NV Ngày đăng:(03-05-2017))

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2017 như sau:

1. Đối tượng tham gia: công dân Việt Nam từ 18 đến 35 tuổi (kể cả người Việt Nam sống và làm việc ở nước ngoài).

2. Chủ đề, thể loại, nội dung:

- Chủ đề: Tư duy trẻ, góc nhìn trẻ.

- Thể loại: ảnh đơn.

- Nội dung: tác phẩm thể hiện các vấn đề của cuộc sống đương đại của giới trẻ, phản ánh hiện thực con người, văn hóa, phong cảnh, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các nội dung khác hướng đến giá trị chân, thiện, mỹ.

3. Hình thức - quy cách tác phẩm:

- Mỗi tác giả được gửi tham gia tối đa 08 ảnh đơn.

- Tác phẩm được sáng tác bằng phương pháp hiện thực, không nhận ảnh chắp ghép, làm sai hiện thực.

- Ảnh dự thi dưới dạng file ảnh kỹ thuật số (ảnh được chụp bằng máy kỹ thuật số hoặc phim dương bản - âm bản sau khi đã số hóa đều hợp lệ), định dạng JPG, độ phân giải 300dpi, dung lượng không quá 4Mb.

- Ảnh tham dự chưa từng được trưng bày hoặc được giải tại bất kỳ cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Tác phẩm được sáng tác trong 02 năm gần đây;

- Trong trường hợp cần thiết, Ban tổ chức có quyền yêu cầu tác giả nộp file gốc để kiểm chứng thông tin;

* Lưu ý:

- Những file lưu ở các định dạng khác như TIF, BMP, PSD... sẽ không được chấp thuận.

- Ảnh có hiển thị các thông tin: Tên, chữ chìm, dịa danh.., sẽ không hợp lệ.

- Khi có kết quả ảnh được chọn triển lãm, Ban tổ chức sẽ thông báo tới các tác giả gửi ảnh kích thước 30 X 45cm và file ảnh dung lượng cao (ít nhất 5Mb) để phục vụ cho công tác chấm giải và tuyên truyền Festival.

* Tìm hiểu thông tin của Festival qua website: http://www.festivalnhiepanhtre2017.com và http://ape.gov.vn

* Chi tiết xin liên hệ: Phòng Nhiếp ảnh (ĐT: 04.37347457, email: phongnhiepanh@yahoo.com) hoặc Tạp chí Mỹ thuật và Nhiếp ảnh (ĐT: 04. 37342261, email: tapchimythuathhiepanh@gniail.com).

Kính mời cán bộ viên chức, sinh viên quan tâm gửi ảnh dự thi trực tiếp tại trang:  http://www.festivalnhiepanhtre2017.com đến hết ngày 30/6/2017.

Trân trọng!

Thông báo khác
Thông báo phun thuốc diệt muỗi các khu vực trong Trường (13-12-2017)
Mời tham dự buổi giới thiệu học bổng du học tại Cộng hòa Áo và seminar chuyên đề (07-12-2017)
Mời tham dự buổi giới thiệu thông tin học bổng du học Pháp (30-11-2017)
Thông báo kết quả xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 (23-11-2017)
Thông báo phun thuốc diệt muỗi các khu vực trong Trường (15-11-2017)
Thông báo khẩn "V/v triển khai các giải pháp phòng chống bão số 12) (03-11-2017)
Thông báo của Hiệu trưởng v/v cho sinh viên nghỉ học và phòng chỗng bão số 12 (03-11-2017)
Thông báo khẩn v/v sinh viên nghỉ học, phòng chống cơn bão số 12 (03-11-2017)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP BỘ NĂM 2017 (02-11-2017)
Mời tham dự buổi giới thiệu học bổng du học tại Phần Lan (02-11-2017)
 
12345678910...