THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU, GÓI THẦU “KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CẤP CƠ SỞ GIÁO DỤC - NĂM 2017"
(Được đăng bởi: Nguyễn Thị Kim Vân Ngày đăng:(31-05-2017))

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-ĐHNT ngày 24/5/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu “Kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục - năm 2017”, Trường Đại học Nha Trang trân trọng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu nêu trên (mời xem nội dung chi tiết).

Thông báo khác
Thông báo cắt điện ngày 20/10/2017 (16-10-2017)
Mời tham dự buổi nói chuyện chuyên đề về ngành thủy sản (11-10-2017)
Thông báo mở cổng phía Đông ra đường Phạm Văn Đồng (01-10-2017)
Mời tham dự ngày văn hóa Nhật Bản tại Trường Đại học Nha Trang (28-09-2017)
Thông báo v/v tổ chức lễ kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống và khai giảng năm học 2017 - 2018 (26-09-2017)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ NĂM 2018 (18-09-2017)
Thông báo tập huấn sử dụng thư viện đối với sinh viên K59 (13-09-2017)
Thông báo v/v phát trực tiếp Lễ tốt nghiệp đại học, cao đẳng tháng 9/2017 (12-09-2017)
Phân công tham gia và hỗ trợ chương trình khảo sát chính thức của đoàn đánh giá ngoài (10-09-2017)
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII của Đảng (08-09-2017)
 
12345678910...