THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU, GÓI THẦU “KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CẤP CƠ SỞ GIÁO DỤC - NĂM 2017"
(Được đăng bởi: Nguyễn Thị Kim Vân Ngày đăng:(31-05-2017))

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-ĐHNT ngày 24/5/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu “Kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục - năm 2017”, Trường Đại học Nha Trang trân trọng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu nêu trên (mời xem nội dung chi tiết).

Thông báo khác
Thông báo phun thuốc diệt muỗi các khu vực trong Trường (13-12-2017)
Mời tham dự buổi giới thiệu học bổng du học tại Cộng hòa Áo và seminar chuyên đề (07-12-2017)
Mời tham dự buổi giới thiệu thông tin học bổng du học Pháp (30-11-2017)
Thông báo kết quả xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 (23-11-2017)
Thông báo phun thuốc diệt muỗi các khu vực trong Trường (15-11-2017)
Thông báo khẩn "V/v triển khai các giải pháp phòng chống bão số 12) (03-11-2017)
Thông báo của Hiệu trưởng v/v cho sinh viên nghỉ học và phòng chỗng bão số 12 (03-11-2017)
Thông báo khẩn v/v sinh viên nghỉ học, phòng chống cơn bão số 12 (03-11-2017)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP BỘ NĂM 2017 (02-11-2017)
Mời tham dự buổi giới thiệu học bổng du học tại Phần Lan (02-11-2017)
 
12345678910...