THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU, GÓI THẦU “KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CẤP CƠ SỞ GIÁO DỤC - NĂM 2017"
(Được đăng bởi: Nguyễn Thị Kim Vân Ngày đăng:(31-05-2017))

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-ĐHNT ngày 24/5/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu “Kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục - năm 2017”, Trường Đại học Nha Trang trân trọng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu nêu trên (mời xem nội dung chi tiết).

Thông báo khác
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 (20-05-2018)
Thông báo Phun thuốc diệt muỗi (10-05-2018)
Chương trình thạc sĩ quốc tế Công nghệ thực phẩm (27-04-2018)
Thông báo về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2018 (20-03-2018)
Cuộc thi tìm hiểu 6 bài học lý luận chính trị, nghiên cứu học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (19-03-2018)
Thông báo tuyển bảo vệ (16-03-2018)
Thông báo phun thuốc diệt muỗi (05-03-2018)
Thông báo học bổng thạc sĩ chuyên nghiệp về chính sách phát triển và thực tiễn (DPP) (16-01-2018)
Thông báo tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII (12-01-2018)
Thông báo tổ chức Hội nghị "Giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Nha Trang" (11-01-2018)
 
12345678910...