MỜI THAM GIA CUỘC THI TÌM HIỂU LỊCH SỬ QUAN HỆ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM - LÀO, LÀO - VIỆT NAM
(Được đăng bởi: Khoa KHCT Ngày đăng:(28-06-2017))

Trân trọng kính mời toàn thể CBVC, sinh viên tham gia cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2017” như sau:

1. Hình thức thi:

- Thi trắc nghiệm hằng tuần trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và các cơ quan báo chí điện tử phối hợp.

- Thi viết theo các nội dung chủ đề được Ban tổ chức cuộc thi cấp Trung ương công bố.

Mỗi cá nhân được tham gia cả hai hình thức và không hạn chế số bài dự thi.

2. Thể lệ cuộc thi:

Xem tại Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam: http://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/the-le-cuoc-thi-tim-hieu-lich-su-quan-he-dac-biet-viet-nam-lao-nam-2017-434690.html

3. Tài liệu cuộc thi:

- Tạp chí Ban Tuyên giáo Trung ương: http://www.tuyengiao.vn/Home/Nhipcautuyengiao/99556/De-cuong-noi-dung-chinh-12-chu-de-thi-viet-tim-hieu-Lich-su-quan-he-dac-biet-Viet-Nam-Lao-Lao-Viet-Nam.

- Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa: http://tuyengiaokhanhhoa.vn.

4. Thời gian, địa điểm nhận bài dự thi:

4.1. Thi trắc nghiệm:

- Thời gian:

Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hàng tuần, bắt đầu từ ngày 02/5/2017, kết thúc vào ngày 22/12/2017.

Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10h00 thứ ba hằng tuần, kết thúc vào 9h30 thứ ba tuần kế tiếp.

- Địa chỉ truy cập dự thi:

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam: http://vietlao.dangcongsan.vn; Báo Nhân dân: www.nhandan.org.vn; Báo Quân đội nhân dân: www.qdnd.vn; Tạp chí Tuyên giáo điện tử: www.tuyengiao.vn; Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa: www.tuyengiaokhanhhoa.vn; Báo Tiền phong: www.tienphong.vn; Báo Thanh niên: www.thanhnien.vn; Báo Tuổi trẻ: www.tuoitre.vn.

4.2. Thi viết:

Thời gian: trước ngày 20/9/2017.

Địa điểm: Văn phòng Đảng ủy Trường.

Trân trọng!

Thông báo khác
Thông báo Kế hoạch triển khai xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 (07-07-2017)
Mời tham dự hội thảo về công nghệ vi nang ở Đông Nam Á (03-07-2017)
Mời tham dự hội thảo khoa học “Bệnh trên tôm nuôi và biện pháp phòng trị” (30-06-2017)
Mời tham gia cuộc thi Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (28-06-2017)
Thông báo: CÁCH PHÒNG CHỐNG BÊNH SỐT XUẤT HUYẾT (16-06-2017)
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Pháp ngữ Quản trị kinh doanh và du lịch (14-06-2017)
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục - năm 2017" (31-05-2017)
Mời tham dự hội thảo khoa học Khung trình độ quốc gia Việt Nam và Phát triển Chương trình đào tạo đại học (22-05-2017)
Những thông tin cơ bản về cách phòng chống, nhận biết và xử lý khi bị kiến ba khoang đốt (19-05-2017)
Thông báo về việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2017 (19-05-2017)
 
12345678910...