MỜI THAM GIA CUỘC THI TÌM HIỂU LỊCH SỬ QUAN HỆ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM - LÀO, LÀO - VIỆT NAM
(Được đăng bởi: Khoa KHXH&NV Ngày đăng:(28-06-2017))

Trân trọng kính mời toàn thể CBVC, sinh viên tham gia cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2017” như sau:

1. Hình thức thi:

- Thi trắc nghiệm hằng tuần trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và các cơ quan báo chí điện tử phối hợp.

- Thi viết theo các nội dung chủ đề được Ban tổ chức cuộc thi cấp Trung ương công bố.

Mỗi cá nhân được tham gia cả hai hình thức và không hạn chế số bài dự thi.

2. Thể lệ cuộc thi:

Xem tại Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam: http://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/the-le-cuoc-thi-tim-hieu-lich-su-quan-he-dac-biet-viet-nam-lao-nam-2017-434690.html

3. Tài liệu cuộc thi:

- Tạp chí Ban Tuyên giáo Trung ương: http://www.tuyengiao.vn/Home/Nhipcautuyengiao/99556/De-cuong-noi-dung-chinh-12-chu-de-thi-viet-tim-hieu-Lich-su-quan-he-dac-biet-Viet-Nam-Lao-Lao-Viet-Nam.

- Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa: http://tuyengiaokhanhhoa.vn.

4. Thời gian, địa điểm nhận bài dự thi:

4.1. Thi trắc nghiệm:

- Thời gian:

Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hàng tuần, bắt đầu từ ngày 02/5/2017, kết thúc vào ngày 22/12/2017.

Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10h00 thứ ba hằng tuần, kết thúc vào 9h30 thứ ba tuần kế tiếp.

- Địa chỉ truy cập dự thi:

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam: http://vietlao.dangcongsan.vn; Báo Nhân dân: www.nhandan.org.vn; Báo Quân đội nhân dân: www.qdnd.vn; Tạp chí Tuyên giáo điện tử: www.tuyengiao.vn; Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa: www.tuyengiaokhanhhoa.vn; Báo Tiền phong: www.tienphong.vn; Báo Thanh niên: www.thanhnien.vn; Báo Tuổi trẻ: www.tuoitre.vn.

4.2. Thi viết:

Thời gian: trước ngày 20/9/2017.

Địa điểm: Văn phòng Đảng ủy Trường.

Trân trọng!

Thông báo khác
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 (20-05-2018)
Thông báo Phun thuốc diệt muỗi (10-05-2018)
Chương trình thạc sĩ quốc tế Công nghệ thực phẩm (27-04-2018)
Thông báo về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2018 (20-03-2018)
Cuộc thi tìm hiểu 6 bài học lý luận chính trị, nghiên cứu học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (19-03-2018)
Thông báo tuyển bảo vệ (16-03-2018)
Thông báo phun thuốc diệt muỗi (05-03-2018)
Thông báo học bổng thạc sĩ chuyên nghiệp về chính sách phát triển và thực tiễn (DPP) (16-01-2018)
Thông báo tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII (12-01-2018)
Thông báo tổ chức Hội nghị "Giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Nha Trang" (11-01-2018)
 
12345678910...