MỜI THAM GIA CUỘC THI TÌM HIỂU LỊCH SỬ QUAN HỆ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM - LÀO, LÀO - VIỆT NAM
(Được đăng bởi: Khoa KHXH&NV Ngày đăng:(28-06-2017))

Trân trọng kính mời toàn thể CBVC, sinh viên tham gia cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2017” như sau:

1. Hình thức thi:

- Thi trắc nghiệm hằng tuần trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và các cơ quan báo chí điện tử phối hợp.

- Thi viết theo các nội dung chủ đề được Ban tổ chức cuộc thi cấp Trung ương công bố.

Mỗi cá nhân được tham gia cả hai hình thức và không hạn chế số bài dự thi.

2. Thể lệ cuộc thi:

Xem tại Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam: http://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/the-le-cuoc-thi-tim-hieu-lich-su-quan-he-dac-biet-viet-nam-lao-nam-2017-434690.html

3. Tài liệu cuộc thi:

- Tạp chí Ban Tuyên giáo Trung ương: http://www.tuyengiao.vn/Home/Nhipcautuyengiao/99556/De-cuong-noi-dung-chinh-12-chu-de-thi-viet-tim-hieu-Lich-su-quan-he-dac-biet-Viet-Nam-Lao-Lao-Viet-Nam.

- Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa: http://tuyengiaokhanhhoa.vn.

4. Thời gian, địa điểm nhận bài dự thi:

4.1. Thi trắc nghiệm:

- Thời gian:

Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hàng tuần, bắt đầu từ ngày 02/5/2017, kết thúc vào ngày 22/12/2017.

Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10h00 thứ ba hằng tuần, kết thúc vào 9h30 thứ ba tuần kế tiếp.

- Địa chỉ truy cập dự thi:

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam: http://vietlao.dangcongsan.vn; Báo Nhân dân: www.nhandan.org.vn; Báo Quân đội nhân dân: www.qdnd.vn; Tạp chí Tuyên giáo điện tử: www.tuyengiao.vn; Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa: www.tuyengiaokhanhhoa.vn; Báo Tiền phong: www.tienphong.vn; Báo Thanh niên: www.thanhnien.vn; Báo Tuổi trẻ: www.tuoitre.vn.

4.2. Thi viết:

Thời gian: trước ngày 20/9/2017.

Địa điểm: Văn phòng Đảng ủy Trường.

Trân trọng!

Thông báo khác
Thông báo phun thuốc diệt muỗi các khu vực trong Trường (15-11-2017)
Thông báo khẩn "V/v triển khai các giải pháp phòng chống bão số 12) (03-11-2017)
Thông báo của Hiệu trưởng v/v cho sinh viên nghỉ học và phòng chỗng bão số 12 (03-11-2017)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP BỘ NĂM 2017 (02-11-2017)
Mời tham dự buổi giới thiệu học bổng du học tại Phần Lan (02-11-2017)
Thông báo v/v tổ chức khóa tập huấn quốc tế về nghề cá dựa vào nuôi trồng (23-10-2017)
Quai bị và cách phòng tránh (19-10-2017)
Thông báo cắt điện ngày 20/10/2017 (16-10-2017)
Mời tham dự buổi nói chuyện chuyên đề về ngành thủy sản (11-10-2017)
Thông báo mở cổng phía Đông ra đường Phạm Văn Đồng (01-10-2017)
 
12345678910...