THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÉT ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GS, PGS NĂM 2017
(Được đăng bởi: VPGH Ngày đăng:(07-07-2017))


     Căn cứ công văn số 37/TB-HĐCDGSNN, ngày 04/7/2017 của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã ký thông báo số 385/TB-ĐHNT, ngày 06/7/2017 ban hành Kế hoạch triển khai xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh  giáo sư, phó giáo sư năm 2017.

   Nội dung chi tiết Thông báo xem tại đây.

   Các tài liệu gửi kèm thông báo gồm: Mẫu đăng ký sơ bộ gửi cho Phòng TCHC (xem tại đây) và tóm tắt Tiêu chuẩn cũng như yêu cầu về làm hồ sơ (xem tại đây).

   
Thông báo khác
Thông báo phun thuốc diệt muỗi các khu vực trong Trường (15-11-2017)
Thông báo khẩn "V/v triển khai các giải pháp phòng chống bão số 12) (03-11-2017)
Thông báo của Hiệu trưởng v/v cho sinh viên nghỉ học và phòng chỗng bão số 12 (03-11-2017)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP BỘ NĂM 2017 (02-11-2017)
Mời tham dự buổi giới thiệu học bổng du học tại Phần Lan (02-11-2017)
Thông báo v/v tổ chức khóa tập huấn quốc tế về nghề cá dựa vào nuôi trồng (23-10-2017)
Quai bị và cách phòng tránh (19-10-2017)
Thông báo cắt điện ngày 20/10/2017 (16-10-2017)
Mời tham dự buổi nói chuyện chuyên đề về ngành thủy sản (11-10-2017)
Thông báo mở cổng phía Đông ra đường Phạm Văn Đồng (01-10-2017)
 
12345678910...