THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÉT ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GS, PGS NĂM 2017
(Được đăng bởi: VPGH Ngày đăng:(07-07-2017))


     Căn cứ công văn số 37/TB-HĐCDGSNN, ngày 04/7/2017 của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã ký thông báo số 385/TB-ĐHNT, ngày 06/7/2017 ban hành Kế hoạch triển khai xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh  giáo sư, phó giáo sư năm 2017.

   Nội dung chi tiết Thông báo xem tại đây.

   Các tài liệu gửi kèm thông báo gồm: Mẫu đăng ký sơ bộ gửi cho Phòng TCHC (xem tại đây) và tóm tắt Tiêu chuẩn cũng như yêu cầu về làm hồ sơ (xem tại đây).

   
Thông báo khác
Thông báo về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2018 (20-03-2018)
Cuộc thi tìm hiểu 6 bài học lý luận chính trị, nghiên cứu học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (19-03-2018)
Thông báo tuyển bảo vệ (16-03-2018)
Thông báo tuyển giảng viên pháp luật (08-03-2018)
Thông báo phun thuốc diệt muỗi (05-03-2018)
Thông báo học bổng thạc sĩ chuyên nghiệp về chính sách phát triển và thực tiễn (DPP) (16-01-2018)
Thông báo tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII (12-01-2018)
Thông báo tổ chức Hội nghị "Giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Nha Trang" (11-01-2018)
Thông báo: Về việc tổ chức Hội thi Phòng ở sạch đẹp, kiểu mẫu trong Ký túc xá năm học 2017-2018 (28-12-2017)
Thông báo phun thuốc diệt muỗi các khu vực trong Trường (13-12-2017)
 
12345678910...