THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÉT ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GS, PGS NĂM 2017
(Được đăng bởi: VPGH Ngày đăng:(07-07-2017))


     Căn cứ công văn số 37/TB-HĐCDGSNN, ngày 04/7/2017 của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã ký thông báo số 385/TB-ĐHNT, ngày 06/7/2017 ban hành Kế hoạch triển khai xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh  giáo sư, phó giáo sư năm 2017.

   Nội dung chi tiết Thông báo xem tại đây.

   Các tài liệu gửi kèm thông báo gồm: Mẫu đăng ký sơ bộ gửi cho Phòng TCHC (xem tại đây) và tóm tắt Tiêu chuẩn cũng như yêu cầu về làm hồ sơ (xem tại đây).

   
Thông báo khác
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ NĂM 2018 (18-09-2017)
Thông báo tập huấn sử dụng thư viện đối với sinh viên K59 (13-09-2017)
Thông báo v/v phát trực tiếp Lễ tốt nghiệp đại học, cao đẳng tháng 9/2017 (12-09-2017)
Phân công tham gia và hỗ trợ chương trình khảo sát chính thức của đoàn đánh giá ngoài (10-09-2017)
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII của Đảng (08-09-2017)
Thông báo: Kế hoạch phòng, chống sốt xuất huyết và bệnh sốt do vi rút Zika trong Trường Đại học Nha Trang năm học 2017-2018 (06-09-2017)
Thông báo hướng dẫn đăng ký môn học và xem thời khóa biểu trên website (01-09-2017)
Mời tham dự Diễn đàn Thương mại Thủy sản Quốc tế 2017 (29-08-2017)
Thông báo Lịch chụp hình làm thẻ sinh viên tích hợp thẻ thư viện K59 (22-08-2017)
Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ tham gia lớp tiếng Anh miễn phí do Lãnh Sự quán Hoa Kỳ tài trợ (21-08-2017)
 
12345678910...