HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5, KHÓA XII CỦA ĐẢNG
(Được đăng bởi: Khoa KHXH&NV Ngày đăng:(08-09-2017))

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Khánh Hòa, Đảng ủy Nhà trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII của Đảng như sau:

- Thời gian: từ 09h00’ - 11h30’, ngày 11/9/2017 (sáng thứ hai).

- Địa điểm: Hội trường số 01.

- Thành phần tham dự: Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Ban Thường vụ Công đoàn và Đoàn TN; Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Hội Sinh viên (là viên chức), Chi ủy, Trưởng và phó các đơn vị, Chủ tịch công đoàn bộ phận, Trưởng và phó bộ môn, Tổ trưởng tổ công tác (giảng viên trong thành phần tham dự có giờ dạy lên lớp bình thường).

- Nội dung: học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII của Đảng.

Kính đề nghị đảng viên, CBVC trong thành phần tham dự đầy đủ.

Thông báo khác
Thông báo phun thuốc diệt muỗi các khu vực trong Trường (15-11-2017)
Thông báo khẩn "V/v triển khai các giải pháp phòng chống bão số 12) (03-11-2017)
Thông báo của Hiệu trưởng v/v cho sinh viên nghỉ học và phòng chỗng bão số 12 (03-11-2017)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP BỘ NĂM 2017 (02-11-2017)
Mời tham dự buổi giới thiệu học bổng du học tại Phần Lan (02-11-2017)
Thông báo v/v tổ chức khóa tập huấn quốc tế về nghề cá dựa vào nuôi trồng (23-10-2017)
Quai bị và cách phòng tránh (19-10-2017)
Thông báo cắt điện ngày 20/10/2017 (16-10-2017)
Mời tham dự buổi nói chuyện chuyên đề về ngành thủy sản (11-10-2017)
Thông báo mở cổng phía Đông ra đường Phạm Văn Đồng (01-10-2017)
 
12345678910...