HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5, KHÓA XII CỦA ĐẢNG
(Được đăng bởi: Khoa KHXH&NV Ngày đăng:(08-09-2017))

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Khánh Hòa, Đảng ủy Nhà trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII của Đảng như sau:

- Thời gian: từ 09h00’ - 11h30’, ngày 11/9/2017 (sáng thứ hai).

- Địa điểm: Hội trường số 01.

- Thành phần tham dự: Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Ban Thường vụ Công đoàn và Đoàn TN; Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Hội Sinh viên (là viên chức), Chi ủy, Trưởng và phó các đơn vị, Chủ tịch công đoàn bộ phận, Trưởng và phó bộ môn, Tổ trưởng tổ công tác (giảng viên trong thành phần tham dự có giờ dạy lên lớp bình thường).

- Nội dung: học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII của Đảng.

Kính đề nghị đảng viên, CBVC trong thành phần tham dự đầy đủ.

Thông báo khác
Thông báo về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2018 (20-03-2018)
Cuộc thi tìm hiểu 6 bài học lý luận chính trị, nghiên cứu học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (19-03-2018)
Thông báo tuyển bảo vệ (16-03-2018)
Thông báo tuyển giảng viên pháp luật (08-03-2018)
Thông báo phun thuốc diệt muỗi (05-03-2018)
Thông báo học bổng thạc sĩ chuyên nghiệp về chính sách phát triển và thực tiễn (DPP) (16-01-2018)
Thông báo tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII (12-01-2018)
Thông báo tổ chức Hội nghị "Giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Nha Trang" (11-01-2018)
Thông báo: Về việc tổ chức Hội thi Phòng ở sạch đẹp, kiểu mẫu trong Ký túc xá năm học 2017-2018 (28-12-2017)
Thông báo phun thuốc diệt muỗi các khu vực trong Trường (13-12-2017)
 
12345678910...