PHÂN CÔNG THAM GIA VÀ HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT CHÍNH THỨC CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI
(Được đăng bởi: Khoa KHXH&NV Ngày đăng:(10-09-2017))

Để phục vụ công tác kiểm định chất lượng Nhà trường, Hiệu trưởng phân công các đơn vị, cá nhân tham gia và hỗ trợ chương trình khảo sát chính thức của đoàn đánh giá ngoài như sau:

1. Thời gian: từ 19/9 - 23/9/2017.

2. Địa điểm: Phòng tiếp khách; Phòng họp số 1,2,4; Hội trường số 01.

3. Nội dung và thành phần tham gia: file đính kèm.

Kính đề nghị các tập thể, cá nhân bố trí thời gian để thực hiện công việc được phân công.

Trân trọng!

Thông báo khác
Thông báo phun thuốc diệt muỗi các khu vực trong Trường (15-11-2017)
Thông báo khẩn "V/v triển khai các giải pháp phòng chống bão số 12) (03-11-2017)
Thông báo của Hiệu trưởng v/v cho sinh viên nghỉ học và phòng chỗng bão số 12 (03-11-2017)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP BỘ NĂM 2017 (02-11-2017)
Mời tham dự buổi giới thiệu học bổng du học tại Phần Lan (02-11-2017)
Thông báo v/v tổ chức khóa tập huấn quốc tế về nghề cá dựa vào nuôi trồng (23-10-2017)
Quai bị và cách phòng tránh (19-10-2017)
Thông báo cắt điện ngày 20/10/2017 (16-10-2017)
Mời tham dự buổi nói chuyện chuyên đề về ngành thủy sản (11-10-2017)
Thông báo mở cổng phía Đông ra đường Phạm Văn Đồng (01-10-2017)
 
12345678910...