PHÂN CÔNG THAM GIA VÀ HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT CHÍNH THỨC CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI
(Được đăng bởi: Khoa KHXH&NV Ngày đăng:(10-09-2017))

Để phục vụ công tác kiểm định chất lượng Nhà trường, Hiệu trưởng phân công các đơn vị, cá nhân tham gia và hỗ trợ chương trình khảo sát chính thức của đoàn đánh giá ngoài như sau:

1. Thời gian: từ 19/9 - 23/9/2017.

2. Địa điểm: Phòng tiếp khách; Phòng họp số 1,2,4; Hội trường số 01.

3. Nội dung và thành phần tham gia: file đính kèm.

Kính đề nghị các tập thể, cá nhân bố trí thời gian để thực hiện công việc được phân công.

Trân trọng!

Thông báo khác