MỜI THAM DỰ BUỔI GIỚI THIỆU HỌC BỔNG DU HỌC TẠI PHẦN LAN
(Được đăng bởi: Khoa KHXH&NV Ngày đăng:(02-11-2017))

Nhà trường phối hợp với Trường ĐH Phần Lan tổ chức buổi giới thiệu học bổng du học tại Phần Lan như sau:

1. Thời gian: 15h00’, ngày 09/11/2017 (thứ năm).

2. Địa điểm: Phòng họp số 4.

3. Thông tin về Trường ĐH Phần Lan: xem file đính kèm.

Kính mời cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên quan tâm đến tham dự.

* Thông tin chi tiết liên hệ Phòng Hợp tác Đối ngoại (điện thoại: 0582.471.303, email: dea@ntu.edu.vn).

Trân trọng!

Thông báo khác
Thông báo phun thuốc diệt muỗi các khu vực trong Trường (15-11-2017)
Thông báo khẩn "V/v triển khai các giải pháp phòng chống bão số 12) (03-11-2017)
Thông báo của Hiệu trưởng v/v cho sinh viên nghỉ học và phòng chỗng bão số 12 (03-11-2017)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP BỘ NĂM 2017 (02-11-2017)
Mời tham dự buổi giới thiệu học bổng du học tại Phần Lan (02-11-2017)
Thông báo v/v tổ chức khóa tập huấn quốc tế về nghề cá dựa vào nuôi trồng (23-10-2017)
Quai bị và cách phòng tránh (19-10-2017)
Thông báo cắt điện ngày 20/10/2017 (16-10-2017)
Mời tham dự buổi nói chuyện chuyên đề về ngành thủy sản (11-10-2017)
Thông báo mở cổng phía Đông ra đường Phạm Văn Đồng (01-10-2017)
 
12345678910...