MỜI THAM DỰ BUỔI GIỚI THIỆU HỌC BỔNG DU HỌC TẠI PHẦN LAN
(Được đăng bởi: Khoa KHXH&NV Ngày đăng:(02-11-2017))

Nhà trường phối hợp với Trường ĐH Phần Lan tổ chức buổi giới thiệu học bổng du học tại Phần Lan như sau:

1. Thời gian: 15h00’, ngày 09/11/2017 (thứ năm).

2. Địa điểm: Phòng họp số 4.

3. Thông tin về Trường ĐH Phần Lan: xem file đính kèm.

Kính mời cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên quan tâm đến tham dự.

* Thông tin chi tiết liên hệ Phòng Hợp tác Đối ngoại (điện thoại: 0582.471.303, email: dea@ntu.edu.vn).

Trân trọng!

Thông báo khác