THÔNG BÁO CỦA HIỆU TRƯỞNG V/V CHO SINH VIÊN NGHỈ HỌC VÀ PHÒNG CHỖNG BÃO SỐ 12
(Được đăng bởi: Phòng CTSV Ngày đăng:(03-11-2017))

Theo thông báo của Đài khí tượng Thủy văn, cơn bão số 12 có khả năng đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Khánh Hòa. Thừa lệnh của Hiệu trưởng về việc triển khai phòng chống bão tại các đơn vị và cho sinh viên nghỉ học.
Nội dung thông báo xem file đính kèm
Thông báo khác
Thông báo về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2018 (20-03-2018)
Cuộc thi tìm hiểu 6 bài học lý luận chính trị, nghiên cứu học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (19-03-2018)
Thông báo tuyển bảo vệ (16-03-2018)
Thông báo tuyển giảng viên pháp luật (08-03-2018)
Thông báo phun thuốc diệt muỗi (05-03-2018)
Thông báo học bổng thạc sĩ chuyên nghiệp về chính sách phát triển và thực tiễn (DPP) (16-01-2018)
Thông báo tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII (12-01-2018)
Thông báo tổ chức Hội nghị "Giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Nha Trang" (11-01-2018)
Thông báo: Về việc tổ chức Hội thi Phòng ở sạch đẹp, kiểu mẫu trong Ký túc xá năm học 2017-2018 (28-12-2017)
Thông báo phun thuốc diệt muỗi các khu vực trong Trường (13-12-2017)
 
12345678910...