THÔNG BÁO CỦA HIỆU TRƯỞNG V/V CHO SINH VIÊN NGHỈ HỌC VÀ PHÒNG CHỖNG BÃO SỐ 12
(Được đăng bởi: Phòng CTSV Ngày đăng:(03-11-2017))

Theo thông báo của Đài khí tượng Thủy văn, cơn bão số 12 có khả năng đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Khánh Hòa. Thừa lệnh của Hiệu trưởng về việc triển khai phòng chống bão tại các đơn vị và cho sinh viên nghỉ học.
Nội dung thông báo xem file đính kèm
Thông báo khác