THÔNG BÁO CỦA HIỆU TRƯỞNG V/V CHO SINH VIÊN NGHỈ HỌC VÀ PHÒNG CHỖNG BÃO SỐ 12
(Được đăng bởi: Phòng CTSV Ngày đăng:(03-11-2017))

Theo thông báo của Đài khí tượng Thủy văn, cơn bão số 12 có khả năng đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Khánh Hòa. Thừa lệnh của Hiệu trưởng về việc triển khai phòng chống bão tại các đơn vị và cho sinh viên nghỉ học.
Nội dung thông báo xem file đính kèm
Thông báo khác
Thông báo phun thuốc diệt muỗi các khu vực trong Trường (15-11-2017)
Thông báo khẩn "V/v triển khai các giải pháp phòng chống bão số 12) (03-11-2017)
Thông báo của Hiệu trưởng v/v cho sinh viên nghỉ học và phòng chỗng bão số 12 (03-11-2017)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP BỘ NĂM 2017 (02-11-2017)
Mời tham dự buổi giới thiệu học bổng du học tại Phần Lan (02-11-2017)
Thông báo v/v tổ chức khóa tập huấn quốc tế về nghề cá dựa vào nuôi trồng (23-10-2017)
Quai bị và cách phòng tránh (19-10-2017)
Thông báo cắt điện ngày 20/10/2017 (16-10-2017)
Mời tham dự buổi nói chuyện chuyên đề về ngành thủy sản (11-10-2017)
Thông báo mở cổng phía Đông ra đường Phạm Văn Đồng (01-10-2017)
 
12345678910...