MỜI THAM DỰ BUỔI GIỚI THIỆU HỌC BỔNG DU HỌC TẠI CỘNG HÒA ÁO VÀ SEMINAR CHUYÊN ĐỀ
(Được đăng bởi: Khoa KHXH&NV Ngày đăng:(07-12-2017))

Bộ môn Hóa - Khoa Công nghệ Thực phẩm phối hợp với GS. Gunter Grampp (Viện trưởng Viện Hóa lý thuyết và Vật lý, Đại học Kỹ thuật Graz, Cộng hòa Áo) tổ chức giới thiệu học bổng và seminar chuyên đề như sau:

1. Giới thiệu chương trình học bổng ASEA-Uninet (The ASEAN European Academic University Network):

- Thời gian: 16h00’, ngày 08/12/2017 (chiều thứ 6).

- Địa điểm: Phòng họp số 1.

2. Seminar chuyên đề:

- Thời gian: 09h00’, ngày 09/12/2017 (sáng thứ 7).

- Địa điểm: Phòng họp số 3.

- Chủ đề seminar: Giới thiệu các kỹ thuật quang phổ: phổ cộng hưởng từ electron, phổ laser và phổ huỳnh quang (Modem spectroscopy: An introduction to ESR spetroscopy, Flourescence and Laser spectroscopy).

Kính mời cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên quan tâm đến tham dự.

Thông tin chi tiết liên hệ: Khoa Công nghệ Thực phẩm (điện thoại: 0582. 471336, email: khoacntp@ntu.edu.vn); Phòng Hợp tác Đối ngoại (điện thoại: 0582.471.303, email: dea@ntu.edu.vn).

Trân trọng!

Thông báo khác
THÔNG BÁO : V/v đấu thầu dịch vụ trông giữ xe tại Trường Đại học Nha Trang (17-08-2018)
Thông báo lịch học tuần sinh hoạt công dân đầu khóa K60 (15-08-2018)
Thông báo tổ chức hội thảo tại Hội nghị Vietfish 2018 (09-07-2018)
Thông báo lấy ý kiến các bên liên quan, Học kỳ II, Năm học 2017-2018 (18-06-2018)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 (20-05-2018)
Thông báo Phun thuốc diệt muỗi (10-05-2018)
Chương trình thạc sĩ quốc tế Công nghệ thực phẩm (27-04-2018)
Thông báo về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2018 (20-03-2018)
Cuộc thi tìm hiểu 6 bài học lý luận chính trị, nghiên cứu học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (19-03-2018)
Thông báo tuyển bảo vệ (16-03-2018)
 
12345678910...