MỜI THAM DỰ BUỔI GIỚI THIỆU HỌC BỔNG DU HỌC TẠI CỘNG HÒA ÁO VÀ SEMINAR CHUYÊN ĐỀ
(Được đăng bởi: Khoa KHXH&NV Ngày đăng:(07-12-2017))

Bộ môn Hóa - Khoa Công nghệ Thực phẩm phối hợp với GS. Gunter Grampp (Viện trưởng Viện Hóa lý thuyết và Vật lý, Đại học Kỹ thuật Graz, Cộng hòa Áo) tổ chức giới thiệu học bổng và seminar chuyên đề như sau:

1. Giới thiệu chương trình học bổng ASEA-Uninet (The ASEAN European Academic University Network):

- Thời gian: 16h00’, ngày 08/12/2017 (chiều thứ 6).

- Địa điểm: Phòng họp số 1.

2. Seminar chuyên đề:

- Thời gian: 09h00’, ngày 09/12/2017 (sáng thứ 7).

- Địa điểm: Phòng họp số 3.

- Chủ đề seminar: Giới thiệu các kỹ thuật quang phổ: phổ cộng hưởng từ electron, phổ laser và phổ huỳnh quang (Modem spectroscopy: An introduction to ESR spetroscopy, Flourescence and Laser spectroscopy).

Kính mời cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên quan tâm đến tham dự.

Thông tin chi tiết liên hệ: Khoa Công nghệ Thực phẩm (điện thoại: 0582. 471336, email: khoacntp@ntu.edu.vn); Phòng Hợp tác Đối ngoại (điện thoại: 0582.471.303, email: dea@ntu.edu.vn).

Trân trọng!

Thông báo khác
Thông báo phun thuốc diệt muỗi các khu vực trong Trường (13-12-2017)
Mời tham dự buổi giới thiệu học bổng du học tại Cộng hòa Áo và seminar chuyên đề (07-12-2017)
Mời tham dự buổi giới thiệu thông tin học bổng du học Pháp (30-11-2017)
Thông báo kết quả xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 (23-11-2017)
Thông báo phun thuốc diệt muỗi các khu vực trong Trường (15-11-2017)
Thông báo khẩn "V/v triển khai các giải pháp phòng chống bão số 12) (03-11-2017)
Thông báo của Hiệu trưởng v/v cho sinh viên nghỉ học và phòng chỗng bão số 12 (03-11-2017)
Thông báo khẩn v/v sinh viên nghỉ học, phòng chống cơn bão số 12 (03-11-2017)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP BỘ NĂM 2017 (02-11-2017)
Mời tham dự buổi giới thiệu học bổng du học tại Phần Lan (02-11-2017)
 
12345678910...