CUỘC THI TÌM HIỂU 6 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGHIÊN CỨU HỌC TẬP CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
(Được đăng bởi: VPGH Ngày đăng:(19-03-2018))

     Nhằm thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017-2018; Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/TĐTN-CNNT&ĐT ngày 07 tháng 2 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Khánh Hòa về việc tổ chức các hoạt động “Tháng Thanh niên” năm 2018, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên và Ban thư ký Hội sinh viên Trường Đại học Nha Trang tổ chức cuộc thi Tìm hiểu 6 bài học lý luận chính trị; chủ nghĩa Mác  - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên với các nội dung cụ thể như sau:

     - Giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, về hệ thống chính trị nước ta, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiệm vụ của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

     - Kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức học tập nâng cao nhận thức với bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, nâng cao tinh thần xung kích tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh.

     GIẢI THƯỞNG CỦA CUỘC THI:
     01 Giải nhất: 700.000 đồng. 
     01 Giải nhì: 500.000 đồng
     01 Giải ba: 300.000 đồng

     THỜI GIAN DIỄN RA CUỘC THI: từ ngày 18/3/2018 ​đến hết ngày 26/3/2018.

     ĐƯỜNG DẪN THAM GIA CUỘC THI
:

     Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Trường trân trọng thông báo để toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc thi. 
Thông báo khác
Thông báo về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2018 (20-03-2018)
Cuộc thi tìm hiểu 6 bài học lý luận chính trị, nghiên cứu học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (19-03-2018)
Thông báo tuyển bảo vệ (16-03-2018)
Thông báo tuyển giảng viên pháp luật (08-03-2018)
Thông báo phun thuốc diệt muỗi (05-03-2018)
Thông báo học bổng thạc sĩ chuyên nghiệp về chính sách phát triển và thực tiễn (DPP) (16-01-2018)
Thông báo tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII (12-01-2018)
Thông báo tổ chức Hội nghị "Giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Nha Trang" (11-01-2018)
Thông báo: Về việc tổ chức Hội thi Phòng ở sạch đẹp, kiểu mẫu trong Ký túc xá năm học 2017-2018 (28-12-2017)
Thông báo phun thuốc diệt muỗi các khu vực trong Trường (13-12-2017)
 
12345678910...