THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ NCCB TRONG KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ KỸ THUẬT NĂM 2019 CỦA QUỸ NAFOSTED - ĐỢT 1
(Được đăng bởi: Phòng KHCN Ngày đăng:(04-12-2018))

Trong khuôn khổ Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo kế hoạch đánh giá xét chọn và tài trợ đề tài năm 2019 – đợt 1 như sau:
  1. Mục tiêu tài trợ:
– Tạo môi trường nghiên cứu thuận lợi nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản trong các tổ chức khoa học và công nghệ tại Việt Nam.
– Nâng cao năng lực nghiên cứu, hình thành các tập thể nghiên cứu mạnh; góp phần đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao.
– Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, hướng tới chuẩn mực quốc tế.
– Thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế trong nghiên cứu khoa học.
2. Phạm vi tài trợ
Các đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật bao gồm:
– Khoa học tự nhiên: Toán học, Khoa học Thông tin và máy tính, Vật lý, Hóa học, Khoa học Trái đất và môi trường, Sinh học và các khoa học tự nhiên khác;
– Khoa học kỹ thuật và công nghệ;
– Khoa học y, dược;
– Khoa học nông nghiệp.

3. Hồ sơ đăng ký
Hồ sơ điện tử bắt buộc phải nhập trên hệ thống OMS theo biểu mẫu quy định bao gồm:
a. Đơn đăng ký đề tài NCCB (tiếng Anh và tiếng Việt).
b. Thuyết minh đề cương nghiên cứu (tiếng Anh và tiếng Việt). (Tải mẫu tại đây).
Lưu ý: cách thức đặt tên file thuyết minh đề cương như sau:
+Thuyết minh đề cương và dự toán kinh phí tiếng Việt: M2-Tên chủ nhiệm đề tài (viết không dấu)
+ Thuyết minh đề cương và dự toán kinh phí tiếng Anh: M2E-Tên chủ nhiệm đề tài (viết không dấu)
c. Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và từng thành viên nhóm nghiên cứu (tiếng Anh và tiếng Việt)
d. Tài liệu chứng minh thành tích nghiên cứu (trong đó có tối thiểu 01 công bố của Chủ nhiệm đề tài trong 05 năm gần nhất thuộc Danh mục tạp chí quốc tế có uy tín do Quỹ ban hành).

Hồ sơ in trên giấy (01 bộ tiếng Việt), được ký và xác nhận bằng bút mực xanh và dấu đỏ, bao gồm:
a. 01 đơn đăng ký in từ hệ thống OMS có xác nhận của tổ chức chủ trì hoặc bảo trợ
b. Thuyết minh đề cương nghiên cứu có xác nhận của lãnh đạo tổ chức chủ trì hoặc bảo trợ.
c. Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và từng thành viên nghiên cứu chủ chốt của nhóm nghiên cứu (tiếng Anh và tiếng Việt) in từ hệ thống OMS, có xác nhận của lãnh đạo cơ quan công tác hoặc bảo trợ (trừ trường hợp thành viên nhóm nghiên cứu công tác tại tổ chức chủ trì).
d. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh (01 bản sao).

Ngoài ra, CNĐT in 02 bản phiếu khai Hồ sơ theo mẫu của Quỹ để đối chiếu và giao nhận Tải mẫu phiếu khai hồ sơ tại đây.

        Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 30/11/2018 đến 17h00 ngày 18/1/2019

Để biết thêm chi tiết vui lòng tham khảo thông báo tại website của Quỹ NAFOSTED theo địa chỉ sau: https://nafosted.vn/thong-bao-chuong-trinh-tai-tro-nccb-trong-khoa-hoc-tu-nhien-va-ky-thuat-nam-2019-dot-1/
Thông báo khác
Thông báo danh sách ứng viên và bản đăng ký xét công nhận đạt chuẩn chức danh PGS năm 2019 (15-07-2019)
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện chương trình KHCN cấp Bộ thực hiện từ 2020 (12-07-2019)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 (09-07-2019)
Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) (20-05-2019)
Đề cử thành viên tham gia Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Nha Trang năm 2019 (16-05-2019)
Thông báo về buổi giới thiệu học bổng của Chính phủ Hoa Kỳ (06-05-2019)
Thông báo triển khai xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019. (27-04-2019)
Thông báo v/v mở cổng ra đường Phạm Văn Đồng (23-04-2019)
Thông báo tổ chức Hội sách "Sách - Đồng hành cùng bạn trẻ" (19-04-2019)
Thông báo phun thuốc diệt muỗi (18-04-2019)
 
12345678910...