THÔNG BÁO CỦA BỘ GDĐT VỀ XÉT THƯỞNG CÁC BÀI BÁO QUỐC TẾ NĂM 2018
(Được đăng bởi: Phòng KHCN Ngày đăng:(12-12-2018))

   Phòng KH&CN nhận được công văn số 5631/BGDĐT-KHCNMT ngày 11/12/2018 của Bộ GDĐT về việc xét thưởng cho các bài báo của giảng viên, nghiên cứu viên thuộc các cơ sở trực thuộc đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2018 (file đính kèm), Phòng KH&CN xin thông báo đến toàn thể CBVC (kể cả CBVC đang đi học Cao học và NCS ở nước ngoài) được biết và tiến hành kê khai bài báo quốc tế đáp ứng yêu cầu đã nêu trong công văn 5631 theo biểu mẫu đính kèm.
  Một số điểm chú ý (trích mục 2.2 của công văn 5631):
    - Bài báo phải có ít nhất 01 tác giả là cán bộ của Trường Đại học Nha Trang và ghi tên Trường Đại học Nha Trang trong bài báo.
    - Bài báo được đăng trong năm 2018 tính đến thời điểm kê khai (từ 01/01/2018 đến 15/12/2018). 
  CBVC có bài báo kê khai theo mẫu đính kèm và gửi trực tiếp về địa chỉ email: vknghiep@ntu.edu.vn (đ/c Vũ Kế Nghiệp) chậm nhất là 17g00 ngày 15/12/2018 (Thứ Bảy) để Phòng KH&CN kịp tổng hợp trình ký Giám hiệu và báo cáo Bộ GDĐT trong ngày 17/12/2018.
    Vì thời gian triển khai gấp theo yêu cầu của Bộ GDĐT, kính đề nghị CBVC chú ý thực hiện đúng thời gian quy định để Phòng KH&CN kịp thời báo cáo Bộ GDĐT.
Thông báo khác
Hội thảo Khoa học kỉ niệm 60 năm ngày truyền thống Trường ĐH Nha Trang (12-03-2019)
Thông báo phun thuốc diệt muỗi (05-03-2019)
Thông báo kết quả Cuộc thi biểu trưng và thông điệp 60 năm Ngày truyền thống (04-03-2019)
Thông báo xây dựng nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước, bộ, tỉnh năm 2020 và đề tài cơ sở năm 2019 (25-02-2019)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN tỉnh Phú Yên năm 2020 (25-02-2019)
Thông báo tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt NQ TW 8, khóa XII và học tập chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2019 (11-01-2019)
Thông báo hội nghị Việt Nam - Nhật Bản, tháng 5 năm 2019 (10-01-2019)
Thông báo cuộc thi thiết kế biểu trưng và thông điệp chào mừng 60 năm ngày truyền thống (24-12-2018)
Thông báo tuyển chọn chủ trì đề tài KHCN tỉnh Khánh Hòa năm 2019 (18-12-2018)
Thông báo mời viết bài cho HTKH Quốc tế "Chiến lược quản lý nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu" (18-12-2018)
 
12345678910...