THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2020
(Được đăng bởi: Phòng KHCN Ngày đăng:(25-02-2019))

   Phòng KHCN xin gửi quý vị Thông báo số 08/TB-SKHCN của Sở KH&CN tỉnh Phú Yên về việc đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu KHCN cấp tỉnh năm 2020. Để biết thêm chi tiết vui lòng tham khảo thông báo đính kèm.

   Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ bao gồm:

              - Mẫu A1-ĐXNV : dùng cho đề tài hoặc đề án khoa học và công nghệ

              - Mẫu A2-ĐXĐH : dùng cho dự án sản xuất thử nghiệm

              - Mẫu A3-ĐXĐH : dùng cho dự án khoa học và công nghệ  

    Hồ sơ đề xuất xin gửi về phòng KHCN trước ngày 26/3/2019  (02 bản in trên giấy có chữ ký của người đề xuất và file mềm về địa chỉ email của Phòng KHCN: khcn@ntu.edu.vn).

File đính kèm:

1. Thông báo Số 08/TB-SKHCN 

2. Phụ lục Biễu mẫu
Thông báo khác
Thông báo V/v phun thuốc diệt muỗi (18-05-2020)
Thông báo phòng chống dịch Covid-19 khi học tập trung tại Trường (08-05-2020)
Thông báo số 1 về Hội thảo Quốc tế lần thứ hai về Vật liệu, Thiết bị Máy móc và Phương pháp để Phát triển Bền vững - MMMS2020 (08-05-2020)
Thông báo về việc tổ chức đào tạo tập trung học kỳ II năm học 2019-2020 (08-05-2020)
Thông báo về Cuộc thi sáng tạo khoa học "Green Talents" (06-05-2020)
Thông báo cắt điện trạm T121 ngày 25/4/2020 (24-04-2020)
Thông báo số 2 - Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật lần thứ 56 (24-04-2020)
Hội đồng KHĐT Trường đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020 (23-04-2020)
Thông báo điều chỉnh kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS năm 2020 (15-04-2020)
Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường: "Tác động của Bộ Luật Lao động (sửa đổi) đối với các bên liên quan trong thị trường lao động" (30-03-2020)
 
12345678910...