THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2020
(Được đăng bởi: Phòng KHCN Ngày đăng:(25-02-2019))

   Phòng KHCN xin gửi quý vị Thông báo số 08/TB-SKHCN của Sở KH&CN tỉnh Phú Yên về việc đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu KHCN cấp tỉnh năm 2020. Để biết thêm chi tiết vui lòng tham khảo thông báo đính kèm.

   Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ bao gồm:

              - Mẫu A1-ĐXNV : dùng cho đề tài hoặc đề án khoa học và công nghệ

              - Mẫu A2-ĐXĐH : dùng cho dự án sản xuất thử nghiệm

              - Mẫu A3-ĐXĐH : dùng cho dự án khoa học và công nghệ  

    Hồ sơ đề xuất xin gửi về phòng KHCN trước ngày 26/3/2019  (02 bản in trên giấy có chữ ký của người đề xuất và file mềm về địa chỉ email của Phòng KHCN: khcn@ntu.edu.vn).

File đính kèm:

1. Thông báo Số 08/TB-SKHCN 

2. Phụ lục Biễu mẫu
Thông báo khác
Thông báo danh sách ứng viên và bản đăng ký xét công nhận đạt chuẩn chức danh PGS năm 2019 (15-07-2019)
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện chương trình KHCN cấp Bộ thực hiện từ 2020 (12-07-2019)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 (09-07-2019)
Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) (20-05-2019)
Đề cử thành viên tham gia Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Nha Trang năm 2019 (16-05-2019)
Thông báo về buổi giới thiệu học bổng của Chính phủ Hoa Kỳ (06-05-2019)
Thông báo triển khai xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019. (27-04-2019)
Thông báo v/v mở cổng ra đường Phạm Văn Đồng (23-04-2019)
Thông báo tổ chức Hội sách "Sách - Đồng hành cùng bạn trẻ" (19-04-2019)
Thông báo phun thuốc diệt muỗi (18-04-2019)
 
12345678910...