THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2020
(Được đăng bởi: Phòng KHCN Ngày đăng:(25-02-2019))

   Phòng KHCN xin gửi quý vị Thông báo số 08/TB-SKHCN của Sở KH&CN tỉnh Phú Yên về việc đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu KHCN cấp tỉnh năm 2020. Để biết thêm chi tiết vui lòng tham khảo thông báo đính kèm.

   Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ bao gồm:

              - Mẫu A1-ĐXNV : dùng cho đề tài hoặc đề án khoa học và công nghệ

              - Mẫu A2-ĐXĐH : dùng cho dự án sản xuất thử nghiệm

              - Mẫu A3-ĐXĐH : dùng cho dự án khoa học và công nghệ  

    Hồ sơ đề xuất xin gửi về phòng KHCN trước ngày 26/3/2019  (02 bản in trên giấy có chữ ký của người đề xuất và file mềm về địa chỉ email của Phòng KHCN: khcn@ntu.edu.vn).

File đính kèm:

1. Thông báo Số 08/TB-SKHCN 

2. Phụ lục Biễu mẫu
Thông báo khác
Hội thảo Khoa học kỉ niệm 60 năm ngày truyền thống Trường ĐH Nha Trang (12-03-2019)
Thông báo phun thuốc diệt muỗi (05-03-2019)
Thông báo kết quả Cuộc thi biểu trưng và thông điệp 60 năm Ngày truyền thống (04-03-2019)
Thông báo xây dựng nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước, bộ, tỉnh năm 2020 và đề tài cơ sở năm 2019 (25-02-2019)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN tỉnh Phú Yên năm 2020 (25-02-2019)
Thông báo tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt NQ TW 8, khóa XII và học tập chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2019 (11-01-2019)
Thông báo hội nghị Việt Nam - Nhật Bản, tháng 5 năm 2019 (10-01-2019)
Thông báo cuộc thi thiết kế biểu trưng và thông điệp chào mừng 60 năm ngày truyền thống (24-12-2018)
Thông báo tuyển chọn chủ trì đề tài KHCN tỉnh Khánh Hòa năm 2019 (18-12-2018)
Thông báo mời viết bài cho HTKH Quốc tế "Chiến lược quản lý nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu" (18-12-2018)
 
12345678910...