THÔNG BÁO XÂY DỰNG NHIỆM VỤ KHCN CẤP NHÀ NƯỚC, BỘ, TỈNH NĂM 2020 VÀ ĐỀ TÀI CƠ SỞ NĂM 2019
(Được đăng bởi: Phòng KHCN Ngày đăng:(25-02-2019))

      Phòng Khoa học và Công nghệ thông báo đến toàn thể CBVC và Sinh viên thông báo số 109/TB-ĐHNT của Hiệu trưởng về việc đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Tỉnh năm 2020 và Đề tài cấp cơ sở (đề tài cấp Trường, đề tài NCKH của Sinh viên) đợt 1 năm 2019.

      Trình tự, Nội dung và các Biểu mẫu đề xuất nhiệm vụ xin vui lòng xem file đính kèm.

     Tài liệu đính kèm: Thông báo số 109; Biểu mẫu xây dựng đề xuất
Thông báo khác
Thông báo V/v phun thuốc diệt muỗi (18-05-2020)
Thông báo phòng chống dịch Covid-19 khi học tập trung tại Trường (08-05-2020)
Thông báo số 1 về Hội thảo Quốc tế lần thứ hai về Vật liệu, Thiết bị Máy móc và Phương pháp để Phát triển Bền vững - MMMS2020 (08-05-2020)
Thông báo về việc tổ chức đào tạo tập trung học kỳ II năm học 2019-2020 (08-05-2020)
Thông báo về Cuộc thi sáng tạo khoa học "Green Talents" (06-05-2020)
Thông báo cắt điện trạm T121 ngày 25/4/2020 (24-04-2020)
Thông báo số 2 - Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật lần thứ 56 (24-04-2020)
Hội đồng KHĐT Trường đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020 (23-04-2020)
Thông báo điều chỉnh kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS năm 2020 (15-04-2020)
Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường: "Tác động của Bộ Luật Lao động (sửa đổi) đối với các bên liên quan trong thị trường lao động" (30-03-2020)
 
12345678910...