THÔNG BÁO XÂY DỰNG NHIỆM VỤ KHCN CẤP NHÀ NƯỚC, BỘ, TỈNH NĂM 2020 VÀ ĐỀ TÀI CƠ SỞ NĂM 2019
(Được đăng bởi: Phòng KHCN Ngày đăng:(25-02-2019))

      Phòng Khoa học và Công nghệ thông báo đến toàn thể CBVC và Sinh viên thông báo số 109/TB-ĐHNT của Hiệu trưởng về việc đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Tỉnh năm 2020 và Đề tài cấp cơ sở (đề tài cấp Trường, đề tài NCKH của Sinh viên) đợt 1 năm 2019.

      Trình tự, Nội dung và các Biểu mẫu đề xuất nhiệm vụ xin vui lòng xem file đính kèm.

     Tài liệu đính kèm: Thông báo số 109; Biểu mẫu xây dựng đề xuất
Thông báo khác
Thông báo danh sách ứng viên và bản đăng ký xét công nhận đạt chuẩn chức danh PGS năm 2019 (15-07-2019)
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện chương trình KHCN cấp Bộ thực hiện từ 2020 (12-07-2019)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 (09-07-2019)
Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) (20-05-2019)
Đề cử thành viên tham gia Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Nha Trang năm 2019 (16-05-2019)
Thông báo về buổi giới thiệu học bổng của Chính phủ Hoa Kỳ (06-05-2019)
Thông báo triển khai xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019. (27-04-2019)
Thông báo v/v mở cổng ra đường Phạm Văn Đồng (23-04-2019)
Thông báo tổ chức Hội sách "Sách - Đồng hành cùng bạn trẻ" (19-04-2019)
Thông báo phun thuốc diệt muỗi (18-04-2019)
 
12345678910...