THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP BỘ THỰC HIỆN TỪ 2020
(Được đăng bởi: Phòng KHCN Ngày đăng:(12-07-2019))

         Phòng KHCN xin gửi quý thầy cô Thông báo số 2849/BGDĐT-KHCNMT ngày 03 tháng 07 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhận chủ trì thực hiện Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2020 (Chi tiết file đính kèm theo).

         Hồ sơ đăng ký bao gồm các tài liệu đã được nêu trong thông báo và được đóng thành quyển có Bìa thuyết minh, lập thành 11 bảng, trong đó gồm 01 bảng gốc và 10 bản photo (File điện tử gửi về về địa chỉ email: khcn@ntu.edu.vn).
 
        
         Các hồ sơ đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN cho năm 2020 gửi về Phòng KHCN chậm nhất 11h00 ngày 30/7/2019 để Phòng KHCN hoàn chỉnh thủ tục báo cáo Giám hiệu và gửi đi Bộ giáo dục và Đào tạo.

File đính kèm:
Thông báo khác
Thông báo chiêu sinh các lớp nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu cá năm 2019 (04-11-2019)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN đón đầu năm 2021 (30-10-2019)
Thông báo phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019 (22-10-2019)
Quỹ tài trợ nghiên cứu ứng dụng VINTECH FUND (22-10-2019)
Thông báo tuyển viên chức cho Viện Nghiên cứu chế tạo tàu thủy - Trường Đại học Nha Trang (18-10-2019)
Thông báo tuyển chọn cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2020 (18-10-2019)
Thư mời viết bài cho Hội thảo KHCN tổ chức tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (08-10-2019)
Thông báo v/v phòng chống bệnh sốt xuất huyết (08-10-2019)
Thông tin về Quỹ tài trợ Nghiên cứu ứng dụng VINTECH FUND (26-09-2019)
Hội thảo "Xây dựng cơ chế chính sách nghiên cứu khoa học dành cho giảng viên trẻ các cơ sở giáo dục đại học” (18-09-2019)
 
12345678910...