THÔNG BÁO DANH SÁCH ỨNG VIÊN VÀ BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN CHỨC DANH PGS NĂM 2019
(Được đăng bởi: VPGH Ngày đăng:(15-07-2019))

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
   HỘI ĐỒNG GSCS NĂM 2019

 

DANH SÁCH ỨNG VIÊN VÀ BẢN ĐĂNG KÝ
Xét công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019


STT

Họ và tên

Chức danh đăng ký xét

Ngành/Chuyên ngành đăng ký

Bản đăng ký

1

Lê Chí Công

PGS

Kinh tế/Kinh tế Du lịch

Bản đăng ký

2

Nguyễn Văn Hòa

PGS

Hóa học/Công nghệ và kỹ thuật hóa học.

Bản đăng ký

3

Nguyễn Thị Mỹ Hương

PGS

Công nghệ thực phẩm/Công nghệ Chế biến thủy sản.

Bản đăng ký

4

Phạm Hồng Mạnh

PGS

Kinh tế/Kinh tế học

Bản đăng ký

5

Quách Thị Khánh Ngọc

PGS

Kinh tế/Kinh tế tài nguyên môi trường

Bản đăng ký

6

Phạm Thị Thu Thúy

PGS

Công nghệ thông tin/Hệ thống thông tin

Bản đăng ký

7

Trần Hưng Trà

PGS

Cơ khí/Cơ khí  Giao thông

Bản đăng ký

8

Nguyễn Văn Tường

PGS

Cơ khí/Chế tạo máy

Bản đăng ký
Thông báo khác
Thông báo chiêu sinh các lớp nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu cá năm 2019 (04-11-2019)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN đón đầu năm 2021 (30-10-2019)
Thông báo phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019 (22-10-2019)
Quỹ tài trợ nghiên cứu ứng dụng VINTECH FUND (22-10-2019)
Thông báo tuyển viên chức cho Viện Nghiên cứu chế tạo tàu thủy - Trường Đại học Nha Trang (18-10-2019)
Thông báo tuyển chọn cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2020 (18-10-2019)
Thư mời viết bài cho Hội thảo KHCN tổ chức tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (08-10-2019)
Thông báo v/v phòng chống bệnh sốt xuất huyết (08-10-2019)
Thông tin về Quỹ tài trợ Nghiên cứu ứng dụng VINTECH FUND (26-09-2019)
Hội thảo "Xây dựng cơ chế chính sách nghiên cứu khoa học dành cho giảng viên trẻ các cơ sở giáo dục đại học” (18-09-2019)
 
12345678910...