THÔNG BÁO LỊCH GẶP MẶT SINH VIÊN K61 CỦA CÁC KHOA/VIỆN
(Được đăng bởi: Phòng CTSV Ngày đăng:(28-08-2019))

     Phòng Công tác Chính trị Sinh viên thông báo lịch gặp mặt sinh viên K61 của các khoa/viện như sau:

Khoa/Viện

Giờ

Ngày

Địa điểm

Ghi chú

Cơ khí

14h00

28/8/2019

Hội trường số 1

 

Công nghệ Sinh học và Môi trường

14h00

28/8/2019

Phòng họp số 4

 

Du lịch

16h00

29/8/2019

Hội trường số 3

Cao đẳng ngành
Quản trị dịch vụ và lữ hành

Du lịch

7h30

29/8/2019

Hội trường số 3

Đại học ngành Quản trị dịch vụ
và lữ hành, Quản trị dịch vụ và lữ hành (Pháp - Việt)

Du lịch

9h30

29/8/2019

Phòng họp số 3

Đại học  ngành Quản trị dịch vụ và lữ hành
(Chương trình Chất lượng cao)

Xây dựng

7h00

29/8/2019

Phòng họp số 4

 

Điện - Điện tử

7h30

30/8/2019

Phòng họp số 4

 

Kinh tế

8h00

30/8/2019

Hội trường số 3

Kỹ thuật Giao thông

17h15

03/9/2019

Hội trường số 1

Công nghệ Thông tin

7h00

07/9/2019

Hội trường số 3

 

Công nghệ Thực phẩm

14h00

07/9/2019

Hội trường số 3

 

Khoa học Xã hội và Nhân văn

8h00

09/9/2019

Phòng họp số 4

 

Kế toán - Tài chính

17h30

12/9/2019

Hội trường số 3

 

Ngoại ngữ

7h30

14/9/2019

Hội trường số 3

 

Nuôi trồng Thủy sản

14h00

25/9/2019

Hội trường số 3

 

Khoa học & CN Khai thác Thủy sản

17h30

14/9/2019

Phòng Chuyên đề Viện KHCN&KTTS
    Trân trọng. 
Thông báo khác
Thông báo chiêu sinh các lớp nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu cá năm 2019 (04-11-2019)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN đón đầu năm 2021 (30-10-2019)
Thông báo phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019 (22-10-2019)
Quỹ tài trợ nghiên cứu ứng dụng VINTECH FUND (22-10-2019)
Thông báo tuyển viên chức cho Viện Nghiên cứu chế tạo tàu thủy - Trường Đại học Nha Trang (18-10-2019)
Thông báo tuyển chọn cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2020 (18-10-2019)
Thư mời viết bài cho Hội thảo KHCN tổ chức tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (08-10-2019)
Thông báo v/v phòng chống bệnh sốt xuất huyết (08-10-2019)
Thông tin về Quỹ tài trợ Nghiên cứu ứng dụng VINTECH FUND (26-09-2019)
Hội thảo "Xây dựng cơ chế chính sách nghiên cứu khoa học dành cho giảng viên trẻ các cơ sở giáo dục đại học” (18-09-2019)
 
12345678910...