THÔNG BÁO K61 THAM DỰ LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019-2020.
(Được đăng bởi: Phòng CTSV Ngày đăng:(05-09-2019))

Thực hiện kết luận tại hội nghị ngày 04/9/2019, Phòng CTCTSV đã tổng hợp danh sach các lớp K61 tham dự Lễ Khai giảng năm học 2019-2020. Thừa ủy quyền của Hiệu trưởng, Phòng CTCTSV đề nghị:
- Các khoa/viện nhắc nhở CBVC, SV tham dự đông đủ, nghiêm túc đến khi buổi Lễ kết thúc; không ra vào trong thời gian Lễ.
- Thời gian: 07h00 ngày 06/9/2019
- Địa điểm: Tại Nhà thi đấu đa năng
- Trang phục: Lịch sự (áo sơ mi có cổ hoặc áo Đoàn, quần sẫm màu, khuyến khích nữ mặc áo dài truyền thống)
Chú ý: Các lớp không tham dự lễ khai giảng sẽ tham gia các hoạt động khác tổ chức trong khuôn viên Trường
- Danh sách các lớp K61 cụ thể như sau:
Khoa/Viện Lớp
Cơ Khí 61.CNNL
Cơ Khí 61.CDT
Cơ Khí 61.KTCK-1
Cơ Khí 61.KTCK-2
Cơ Khí 61C.CNNL
Công nghệ Thông tin 61.CNTTCLC
Công nghệ Thông tin 61.CNTT-3
Công nghệ Thực phẩm 61.CBTS
Công nghệ Thực phẩm 61.CNTP-1
Công nghệ Thực phẩm 61.CNTP-2
Công nghệ Thực phẩm 61.CNHH
Công nghệ Thực phẩm 61.STH
Điện Điện tử 61.DDT-1
Điện Điện tử 61.DDT-2
Điện Điện tử 61C.DDT
Du lịch 61.QTDL-1
Du lịch 61.QTDL-2
Du lịch 61.QTDL-3
Du lịch 61.QTDL-4
Du lịch 61.QTDL-5
Du lịch 61.QTDL-6
Du lịch 61.QTDL-7
Du lịch 61.QTDL-8
Du lịch 61.QTDL-9
Du lịch 61.QTDLP
Du lịch 61.QTDLCLC
Du lịch 61C.QTKS-1
Du lịch 61C.QTKS-2
Kế toán Tài chính 61C.KT
Kế toán Tài chính 61.KT-1
Kế toán Tài chính 61.KT-2
Kế toán Tài chính 61.KT-3
Kế toán Tài chính 61.KT-4
Kế toán Tài chính 61.TCNH-1
Kế toán Tài chính 61.TCNH-2
Kế toán Tài chính 61.TCNH-3
Khoa học Công nghệ và Khai thác Thủy sản 61.QLTS
Khoa học Xã hội và Nhân văn 60.LKT
Khoa học Xã hội và Nhân văn 61.LUAT-1
Khoa học Xã hội và Nhân văn 61.LUAT-2
Kinh tế 61.KDTM-1
Kinh tế 61.MARKT-2
Kinh tế 61.KTPT
Kinh tế 61.QTKDCLC
Kinh tế 61.KTETS
Kỹ thuật Giao Thông 61.CNOT-2
Kỹ thuật Giao Thông 61.CKDL
Kỹ thuật Giao Thông 61.KTTT
Kỹ thuật Giao Thông 61.KHHH
Ngoại ngữ 61C.TADL 
Ngoại ngữ 61.NNA-2
Ngoại ngữ 61.NNA-3
Ngoại ngữ 61.NNA-4
Ngoại ngữ 61.NNA-5
Ngoại ngữ 61.NNA-6
Ngoại ngữ 61.NNA-7
Ngoại ngữ 61.NNA-8
Nuôi trồng Thủy sản 61.NTTS
Xây dựng 61.CNXD-1
Xây dựng 61.CNXD-2
Công nghệ Sinh học và Môi trường 61.CNMT
Công nghệ Sinh học và Môi trường 61.CNSH

Thông báo khác
Thông báo chiêu sinh các lớp nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu cá năm 2019 (04-11-2019)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN đón đầu năm 2021 (30-10-2019)
Thông báo phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019 (22-10-2019)
Quỹ tài trợ nghiên cứu ứng dụng VINTECH FUND (22-10-2019)
Thông báo tuyển viên chức cho Viện Nghiên cứu chế tạo tàu thủy - Trường Đại học Nha Trang (18-10-2019)
Thông báo tuyển chọn cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2020 (18-10-2019)
Thư mời viết bài cho Hội thảo KHCN tổ chức tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (08-10-2019)
Thông báo v/v phòng chống bệnh sốt xuất huyết (08-10-2019)
Thông tin về Quỹ tài trợ Nghiên cứu ứng dụng VINTECH FUND (26-09-2019)
Hội thảo "Xây dựng cơ chế chính sách nghiên cứu khoa học dành cho giảng viên trẻ các cơ sở giáo dục đại học” (18-09-2019)
 
12345678910...