HỘI THẢO "XÂY DỰNG CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC DÀNH CHO GIẢNG VIÊN TRẺ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC”
(Được đăng bởi: Đào Ngọc Ánh Ngày đăng:(18-09-2019))

Hội thảo "Xây dựng cơ chế chính sách nghiên cứu khoa học dành cho giảng viên trẻ các cơ sở giáo dục đại học” 
Đơn vị tổ chức: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Đơn vị đăng cai: Trường ĐH Nha Trang

1. Mục tiêu hội thảo
- Đánh giá hiệu quả cơ chế chính sách nghiên cứu khoa học dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học.
- Tiếp thu các ý kiến chuyên gia, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị và đề xuất cơ chế chính sách về nghiên cứu khoa học dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học.

2. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: 01 ngày. Bắt đầu từ 08g00 ngày 21/9/2019 (Thứ Bảy)
- Địa điểm: Hội trường số 1, Trường Đại học Nha Trang, số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hoà

3. Thành phần tham dự:
- Đại diện lãnh đạo đơn vị (bao gồm trường thành viên thuộc đại học vùng).
- Đại diện lãnh đạo Ban/Phòng Khoa học và Công nghệ (bao gồm trường thành viên thuộc đại học vùng).
- Các nhà khoa học có bài viết tham luận và một số giảng viên trẻ đạt Giải thưởng khoa học công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong những năm vừa qua.

Trân trọng thông báo.


Thông báo khác
Thư mời viết bài cho Hội thảo KHCN tổ chức tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (08-10-2019)
Thông báo v/v phòng chống bệnh sốt xuất huyết (08-10-2019)
Thông tin về Quỹ tài trợ Nghiên cứu ứng dụng VINTECH FUND (26-09-2019)
Hội thảo "Xây dựng cơ chế chính sách nghiên cứu khoa học dành cho giảng viên trẻ các cơ sở giáo dục đại học” (18-09-2019)
Hội thảo Diễn đàn Thức ăn Thủy sản Khu vực lần thứ 11 – RAF11 (10-09-2019)
Thông báo về việc xem trực tiếp Lễ khai giảng năm học 2019-2020 và Lễ tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng năm 2019 (05-09-2019)
Thông báo K61 tham dự Lễ Khai giảng năm học 2019-2020. (05-09-2019)
Thông báo về khoá đào tạo “Liêm chính học thuật trong nghiên cứu khoa học” của Trường Đại học Bordeaux (30-08-2019)
Thông báo Lịch gặp mặt sinh viên K61 của các Khoa/viện (28-08-2019)
Thông báo Danh sách Cố vấn học tập tạm thời K61 (23-08-2019)
 
12345678910...