THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020
(Được đăng bởi: Phòng KHCN Ngày đăng:(18-10-2019))

    Thực hiện công văn số 4728/BGDĐT-KHCNMT của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2020 (danh mục nhiệm vụ tuyển chọn kèm theo), Phòng KH&CN xin thông báo đến toàn thể CBVC trong Trường được biết và chuẩn bị hồ sơ tham gia tuyển chọn đề tài.

   Hồ sơ tham gia tuyển chọn đề tài gồm có:

    1. Thuyết minh đối với các nhiệm vụ chuyên môn (Theo mẫu tại Phụ lục I).

    2. Thuyết minh đối với các nhiệm vụ tập huấn bồi dưỡng (Theo mẫu tại Phụ lục II). 

    Hồ sơ tham gia tuyển chọn (01 bản gốc, 10 bản sao và được đóng thành quyển theo hướng dẫn tại công văn 4728) gửi về Phòng KH&CN trước 11g30 ngày 08/11/2019 (Thứ Sáu) để Phòng tiến hành các bước tiếp theo và gửi hồ sơ tuyển chọn đề tài về Bộ GD&ĐT đúng thời gian quy định.

    Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ nếu có vướng mắc, CBVC có thể liên hệ với Phòng KH&CN (đ/c Vũ Kế Nghiệp) để có sự hỗ trợ cần thiết.
 -----------------------------------------------------------
  Các tài liệu đính kèm theo thông báo:
    - Công văn 4728.
    - Danh mục nhiệm vụ Bảo vệ Môi trường đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2020.
    - Một số văn bản phục vụ xây dựng dự toán kinh phí.
Thông báo khác
Thông báo điều chỉnh khung thời gian kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 (29-02-2020)
Mời viết bài tham luận cho Hội thảo Câu lạc bộ KH&CN các Trường Đại học kỹ luật lần thứ 56 (26-02-2020)
Hội thảo Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Nông nghiệp Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (25-02-2020)
Thông báo "Hội thảo Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Nông nghiệp Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APFITA 2020)" (24-02-2020)
Thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học tập trung do dịch Covid-19 (18-02-2020)
Thông báo Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học xã hội và nhân văn năm 2020 đợt II (18-02-2020)
Thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 23/02/2020 (14-02-2020)
Thông báo trở lại giảng dạy và học tập từ 17/02/2020 (12-02-2020)
Những điều cần biết để phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona mới (11-02-2020)
Thông báo nghỉ dạy và học cho đến hết ngày 16/2/2020 (05-02-2020)
 
12345678910...