THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020
(Được đăng bởi: Phòng KHCN Ngày đăng:(18-10-2019))

    Thực hiện công văn số 4728/BGDĐT-KHCNMT của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2020 (danh mục nhiệm vụ tuyển chọn kèm theo), Phòng KH&CN xin thông báo đến toàn thể CBVC trong Trường được biết và chuẩn bị hồ sơ tham gia tuyển chọn đề tài.

   Hồ sơ tham gia tuyển chọn đề tài gồm có:

    1. Thuyết minh đối với các nhiệm vụ chuyên môn (Theo mẫu tại Phụ lục I).

    2. Thuyết minh đối với các nhiệm vụ tập huấn bồi dưỡng (Theo mẫu tại Phụ lục II). 

    Hồ sơ tham gia tuyển chọn (01 bản gốc, 10 bản sao và được đóng thành quyển theo hướng dẫn tại công văn 4728) gửi về Phòng KH&CN trước 11g30 ngày 08/11/2019 (Thứ Sáu) để Phòng tiến hành các bước tiếp theo và gửi hồ sơ tuyển chọn đề tài về Bộ GD&ĐT đúng thời gian quy định.

    Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ nếu có vướng mắc, CBVC có thể liên hệ với Phòng KH&CN (đ/c Vũ Kế Nghiệp) để có sự hỗ trợ cần thiết.
 -----------------------------------------------------------
  Các tài liệu đính kèm theo thông báo:
    - Công văn 4728.
    - Danh mục nhiệm vụ Bảo vệ Môi trường đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2020.
    - Một số văn bản phục vụ xây dựng dự toán kinh phí.
Thông báo khác
Thông báo chiêu sinh các lớp nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu cá năm 2019 (04-11-2019)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN đón đầu năm 2021 (30-10-2019)
Thông báo phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019 (22-10-2019)
Quỹ tài trợ nghiên cứu ứng dụng VINTECH FUND (22-10-2019)
Thông báo tuyển viên chức cho Viện Nghiên cứu chế tạo tàu thủy - Trường Đại học Nha Trang (18-10-2019)
Thông báo tuyển chọn cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2020 (18-10-2019)
Thư mời viết bài cho Hội thảo KHCN tổ chức tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (08-10-2019)
Thông báo v/v phòng chống bệnh sốt xuất huyết (08-10-2019)
Thông tin về Quỹ tài trợ Nghiên cứu ứng dụng VINTECH FUND (26-09-2019)
Hội thảo "Xây dựng cơ chế chính sách nghiên cứu khoa học dành cho giảng viên trẻ các cơ sở giáo dục đại học” (18-09-2019)
 
12345678910...