THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHCN ĐÓN ĐẦU NĂM 2021
(Được đăng bởi: Phòng KHCN Ngày đăng:(30-10-2019))

      Để chủ động đề xuất nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2021 với các Bộ, ngành và các tỉnh, Phòng KH&CN xin thông báo đến toàn thể CBVC trong Trường được biết kế hoạch, quy trình và các biểu mẫu phục vụ cho đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp tỉnh.

      Thông tin chi tiết được nêu trong thông báo số 729.

      Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc xin vui lòng liên hệ với Phòng KH&CN (đ/c Trần Thị Mỹ Hạnh) để có sự hỗ trợ cần thiết.
 -----------------------------------------------------------
  Các tài liệu đính kèm theo thông báo:
    - Thông báo số 729.
    - Biểu mẫu phục vụ đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2021.
 
Thông báo khác
Thông báo phun thuốc diệt muỗi (24-03-2020)
Thông báo triển khai kế hoạch đào tạo học kỳ 2, NH 2019-2020 (23-03-2020)
Thông báo xét duyệt đề tài cấp trường và sinh viên đợt 1 năm 2020 (09-03-2020)
Hướng dẫn thực hiện các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trong Nhà trường (06-03-2020)
Thông báo kế hoạch xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn GS-PGS năm 2020 (04-03-2020)
Thông báo điều chỉnh khung thời gian kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 (29-02-2020)
Mời viết bài tham luận cho Hội thảo Câu lạc bộ KH&CN các Trường Đại học kỹ thuật lần thứ 56 (26-02-2020)
Hội thảo Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Nông nghiệp Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (25-02-2020)
Thông báo "Hội thảo Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Nông nghiệp Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APFITA 2020)" (24-02-2020)
Thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học tập trung do dịch Covid-19 (18-02-2020)
 
12345678910...