THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHCN ĐÓN ĐẦU NĂM 2021
(Được đăng bởi: Phòng KHCN Ngày đăng:(30-10-2019))

      Để chủ động đề xuất nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2021 với các Bộ, ngành và các tỉnh, Phòng KH&CN xin thông báo đến toàn thể CBVC trong Trường được biết kế hoạch, quy trình và các biểu mẫu phục vụ cho đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp tỉnh.

      Thông tin chi tiết được nêu trong thông báo số 729.

      Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc xin vui lòng liên hệ với Phòng KH&CN (đ/c Trần Thị Mỹ Hạnh) để có sự hỗ trợ cần thiết.
 -----------------------------------------------------------
  Các tài liệu đính kèm theo thông báo:
    - Thông báo số 729.
    - Biểu mẫu phục vụ đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2021.
 
Thông báo khác
Thông báo chiêu sinh các lớp nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu cá năm 2019 (04-11-2019)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN đón đầu năm 2021 (30-10-2019)
Thông báo phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019 (22-10-2019)
Quỹ tài trợ nghiên cứu ứng dụng VINTECH FUND (22-10-2019)
Thông báo tuyển viên chức cho Viện Nghiên cứu chế tạo tàu thủy - Trường Đại học Nha Trang (18-10-2019)
Thông báo tuyển chọn cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2020 (18-10-2019)
Thư mời viết bài cho Hội thảo KHCN tổ chức tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (08-10-2019)
Thông báo v/v phòng chống bệnh sốt xuất huyết (08-10-2019)
Thông tin về Quỹ tài trợ Nghiên cứu ứng dụng VINTECH FUND (26-09-2019)
Hội thảo "Xây dựng cơ chế chính sách nghiên cứu khoa học dành cho giảng viên trẻ các cơ sở giáo dục đại học” (18-09-2019)
 
12345678910...