THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP NGHIỆP VỤ ĐĂNG KIỂM VIÊN TÀU CÁ NĂM 2019
(Được đăng bởi: VPGH Ngày đăng:(04-11-2019))

     Trường Đại học Nha Trang kết hợp với Trung tâm Đăng kiểm tàu cá (của Tổng cục Thủy sản) mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Đăng kiểm viên tàu cá năm 2019. Nhà trường thông báo thông tin chiêu sinh theo công văn dưới đây:

Thông báo khác
Thông báo chiêu sinh các lớp nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu cá năm 2019 (04-11-2019)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN đón đầu năm 2021 (30-10-2019)
Thông báo phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019 (22-10-2019)
Quỹ tài trợ nghiên cứu ứng dụng VINTECH FUND (22-10-2019)
Thông báo tuyển viên chức cho Viện Nghiên cứu chế tạo tàu thủy - Trường Đại học Nha Trang (18-10-2019)
Thông báo tuyển chọn cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2020 (18-10-2019)
Thư mời viết bài cho Hội thảo KHCN tổ chức tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (08-10-2019)
Thông báo v/v phòng chống bệnh sốt xuất huyết (08-10-2019)
Thông tin về Quỹ tài trợ Nghiên cứu ứng dụng VINTECH FUND (26-09-2019)
Hội thảo "Xây dựng cơ chế chính sách nghiên cứu khoa học dành cho giảng viên trẻ các cơ sở giáo dục đại học” (18-09-2019)
 
12345678910...