THƯ MỜI VIẾT BÀI BÁO CÁO KHOA HỌC VÀ THAM DỰ HỘI THẢO “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC LĨNH VỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN VÀ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0”
(Được đăng bởi: Phòng KHCN Ngày đăng:(14-01-2020))

       Phòng KHCN xin gửi quý Thầy/Cô Thư mời viết bài báo cáo Khoa học và tham dự Hội thảo “ Nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực kế toán - kiểm toán và tài chính - ngân hàng trong thời đại công nghệ 4.0" 

      Thời hạn đăng ký tên bài viết, tóm tắt, từ khóa: Đến hết ngày 30/4/2020

      Thời hạn nộp đầy đủ bài viết: Đến hết ngày 15/5/2020

      Phản hồi kết quả thẩm định bài viết: Đến hết ngày 30/5/2020

      Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo: 8 giờ 00 ngày  31/7/2020 tại Trường Đại học Nha Trang

      Nội dung của thư mời và thể lệ bài viết vui lòng tham khảo file đính kèm.

      File đính kèm:  Thư mời viết bài
Thông báo khác
Thông báo tuyển chọn cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ năm 2021 (08-07-2020)
Buổi giới thiệu các chương trình học bổng, giao lưu ngắn hạn tại nước ngoài (08-07-2020)
Học bổng học tập tại ĐH Kagoshima được cấp bởi Tổ chức JASSO của chính phủ Nhật Bản (08-06-2020)
Thông báo về học bổng tiếng Anh miễn phí do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học tốt (29-05-2020)
Thông báo V/v phun thuốc diệt muỗi (18-05-2020)
Thông báo phòng chống dịch Covid-19 khi học tập trung tại Trường (08-05-2020)
Thông báo số 1 về Hội thảo Quốc tế lần thứ hai về Vật liệu, Thiết bị Máy móc và Phương pháp để Phát triển Bền vững - MMMS2020 (08-05-2020)
Thông báo về việc tổ chức đào tạo tập trung học kỳ II năm học 2019-2020 (08-05-2020)
Thông báo về Cuộc thi sáng tạo khoa học "Green Talents" (06-05-2020)
Thông báo cắt điện trạm T121 ngày 25/4/2020 (24-04-2020)
 
12345678910...