THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ NGHIÊN CỨU CƠ BẢN TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NĂM 2020 ĐỢT II
(Được đăng bởi: Phòng KHCN Ngày đăng:(18-02-2020))

           Phòng KHCN xin kính gửi quý Thầy/Cô Thông báo về "CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ NGHIÊN CỨU CƠ BẢN TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NĂM 2020 ĐỢT IIcủa quỹ NAFOSTED.

         
          Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia công bố tiếp nhận hồ sơ đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn năm 2020 đợt II. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đánh giá xét chọn từ ngày 02/3/2020 đến 17h00 ngày 31/3/2020.

Mục tiêu tài trợ
            – Tạo môi trường nghiên cứu thuận lợi nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản trong các tổ chức khoa học và công nghệ tại Việt Nam.
            – Nâng cao năng lực nghiên cứu, hình thành các tập thể nghiên cứu mạnh; góp phần đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao.
            – Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, hướng tới chuẩn mực quốc tế.
            – Thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế trong nghiên cứu khoa học.

         Để biết thêm thông tin chi tiết về Chương trình và thể lệ hồ sơ vui lòng tham khảo website tại địa chỉ sau:

https://nafosted.gov.vn/thong-bao-chuong-trinh-tai-tro-nghien-cuu-co-ban-trong-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-nam-2020-dot-ii/  

Thông báo khác
Thông báo phun thuốc diệt muỗi (24-03-2020)
Thông báo triển khai kế hoạch đào tạo học kỳ 2, NH 2019-2020 (23-03-2020)
Thông báo xét duyệt đề tài cấp trường và sinh viên đợt 1 năm 2020 (09-03-2020)
Hướng dẫn thực hiện các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trong Nhà trường (06-03-2020)
Thông báo kế hoạch xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn GS-PGS năm 2020 (04-03-2020)
Thông báo điều chỉnh khung thời gian kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 (29-02-2020)
Mời viết bài tham luận cho Hội thảo Câu lạc bộ KH&CN các Trường Đại học kỹ thuật lần thứ 56 (26-02-2020)
Hội thảo Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Nông nghiệp Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (25-02-2020)
Thông báo "Hội thảo Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Nông nghiệp Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APFITA 2020)" (24-02-2020)
Thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học tập trung do dịch Covid-19 (18-02-2020)
 
12345678910...