MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN CHO HỘI THẢO CÂU LẠC BỘ KH&CN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 56
(Được đăng bởi: Phòng KHCN Ngày đăng:(26-02-2020))

        Phòng KHCN xin thông báo đến toàn thể CBVC được biết và viết bài tham luận cho "Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 56" tổ chức tại Trường Đại học Nha Trang ngày 15&16/5/2020 (file đính kèm).
 
        Chủ đề của hội thảo "Các trường đại học kỹ thuật với phát triển khoa học công nghệ biển tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ". Nội dung của bài viết, thể lệ bài viết xin tham khảo thông báo mời viết bài.

        Thời gian nhận bài:

               - Tóm tắt bài tham luận:  trước ngày 30/3/2020

               - Toàn văn bài tham luận:  trước ngày 20/4/2020

        Bài viết xin gửi về địa chỉ email: clbkhcn56@ntu.edu.vn, thông tin chi tiết về hội thảo vui lòng liên hệ TS. Trần Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng Phòng KHCN (Điện thoại: 0932410086).

--------------------------------------------------
File đính kèm: Thông báo mời viết bài
Thông báo khác
Thông báo V/v phun thuốc diệt muỗi (18-05-2020)
Thông báo phòng chống dịch Covid-19 khi học tập trung tại Trường (08-05-2020)
Thông báo số 1 về Hội thảo Quốc tế lần thứ hai về Vật liệu, Thiết bị Máy móc và Phương pháp để Phát triển Bền vững - MMMS2020 (08-05-2020)
Thông báo về việc tổ chức đào tạo tập trung học kỳ II năm học 2019-2020 (08-05-2020)
Thông báo về Cuộc thi sáng tạo khoa học "Green Talents" (06-05-2020)
Thông báo cắt điện trạm T121 ngày 25/4/2020 (24-04-2020)
Thông báo số 2 - Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật lần thứ 56 (24-04-2020)
Hội đồng KHĐT Trường đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020 (23-04-2020)
Thông báo điều chỉnh kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS năm 2020 (15-04-2020)
Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường: "Tác động của Bộ Luật Lao động (sửa đổi) đối với các bên liên quan trong thị trường lao động" (30-03-2020)
 
12345678910...