THÔNG BÁO XÉT DUYỆT ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG VÀ SINH VIÊN ĐỢT 1 NĂM 2020
(Được đăng bởi: Phòng KHCN Ngày đăng:(09-03-2020))

Triển khai kế hoạch xét duyệt đề tài khoa học công nghệ cấp trường và đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đợt 1 năm 2020, Phòng KH&CN xin thông báo đến toàn thể CBVC và sinh viên trong Trường được biết và chuẩn bị hồ sơ tham gia xét duyệt đề tài.
Thời gian xét duyệt: 
        - Đề tài cấp trường: Các đơn vị hoàn thành xét duyệt và gửi hồ sơ về Phòng KH&CN chậm nhất là 11g00 ngày 6/4/2020
        - Đề tài sinh viên: Các đơn vị hoàn thành xét duyệt và gửi hồ sơ về Phòng KH&CN chậm nhất là 11g00 ngày 20/4/2020
Hồ sơ, quy trình xét duyệt đề tài cấp trường và đề tài sinh viên đợt 1 năm 2020 xem chi tiết trong thông báo 140/TB-ĐHNT.
Mọi phát sinh trong quá trình thực hiện vui lòng liên hệ TS. Trần Thị Mỹ Hạnh - Phòng KHCN (ĐT 0932.410.086) đễ được hỗ trợ.

File đính kèm:
1. Thông báo 140/TB-ĐHNT
2. Mẫu 1: Thuyết minh đề tài khoa học công nghệ cấp trường
3. Mẫu 2: Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên
4. Mẫu 3: Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài cấp trường
5. Mẫu 4: Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài sinh viên
6. Mẫu 5: Biên bản họp hội đồng đánh giá đề tài cấp trường
7. Mẫu 6: Biên bản họp hội đồng đánh giá đề tài sinh viên
8. Mẫu 7. Danh mục đề tài cấp trường/sinh viên
9. Quyêt định số 291. Quy định mức chi đối với đề tài NCKH cấp trường và sinh viên
Thông báo khác
Thông báo tổ chức hội thảo khoa học cấp trường-Bộ môn Luật (30-03-2020)
Thông báo phun thuốc diệt muỗi (24-03-2020)
Thông báo triển khai kế hoạch đào tạo học kỳ 2, NH 2019-2020 (23-03-2020)
Thông báo xét duyệt đề tài cấp trường và sinh viên đợt 1 năm 2020 (09-03-2020)
Hướng dẫn thực hiện các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trong Nhà trường (06-03-2020)
Thông báo kế hoạch xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn GS-PGS năm 2020 (04-03-2020)
Thông báo điều chỉnh khung thời gian kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 (29-02-2020)
Mời viết bài tham luận cho Hội thảo Câu lạc bộ KH&CN các Trường Đại học kỹ thuật lần thứ 56 (26-02-2020)
Hội thảo Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Nông nghiệp Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (25-02-2020)
Thông báo "Hội thảo Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Nông nghiệp Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APFITA 2020)" (24-02-2020)
 
12345678910...