THÔNG BÁO XÉT DUYỆT ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG VÀ SINH VIÊN ĐỢT 1 NĂM 2020
(Được đăng bởi: Phòng KHCN Ngày đăng:(09-03-2020))

Triển khai kế hoạch xét duyệt đề tài khoa học công nghệ cấp trường và đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đợt 1 năm 2020, Phòng KH&CN xin thông báo đến toàn thể CBVC và sinh viên trong Trường được biết và chuẩn bị hồ sơ tham gia xét duyệt đề tài.
Thời gian xét duyệt: 
        - Đề tài cấp trường: Các đơn vị hoàn thành xét duyệt và gửi hồ sơ về Phòng KH&CN chậm nhất là 11g00 ngày 6/4/2020
        - Đề tài sinh viên: Các đơn vị hoàn thành xét duyệt và gửi hồ sơ về Phòng KH&CN chậm nhất là 11g00 ngày 20/4/2020
Hồ sơ, quy trình xét duyệt đề tài cấp trường và đề tài sinh viên đợt 1 năm 2020 xem chi tiết trong thông báo 140/TB-ĐHNT.
Mọi phát sinh trong quá trình thực hiện vui lòng liên hệ TS. Trần Thị Mỹ Hạnh - Phòng KHCN (ĐT 0932.410.086) đễ được hỗ trợ.

File đính kèm:
1. Thông báo 140/TB-ĐHNT
2. Mẫu 1: Thuyết minh đề tài khoa học công nghệ cấp trường
3. Mẫu 2: Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên
4. Mẫu 3: Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài cấp trường
5. Mẫu 4: Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài sinh viên
6. Mẫu 5: Biên bản họp hội đồng đánh giá đề tài cấp trường
7. Mẫu 6: Biên bản họp hội đồng đánh giá đề tài sinh viên
8. Mẫu 7. Danh mục đề tài cấp trường/sinh viên
9. Quyêt định số 291. Quy định mức chi đối với đề tài NCKH cấp trường và sinh viên
Thông báo khác
Thông báo tuyển chọn cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ năm 2021 (08-07-2020)
Buổi giới thiệu các chương trình học bổng, giao lưu ngắn hạn tại nước ngoài (08-07-2020)
Học bổng học tập tại ĐH Kagoshima được cấp bởi Tổ chức JASSO của chính phủ Nhật Bản (08-06-2020)
Thông báo về học bổng tiếng Anh miễn phí do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học tốt (29-05-2020)
Thông báo V/v phun thuốc diệt muỗi (18-05-2020)
Thông báo phòng chống dịch Covid-19 khi học tập trung tại Trường (08-05-2020)
Thông báo số 1 về Hội thảo Quốc tế lần thứ hai về Vật liệu, Thiết bị Máy móc và Phương pháp để Phát triển Bền vững - MMMS2020 (08-05-2020)
Thông báo về việc tổ chức đào tạo tập trung học kỳ II năm học 2019-2020 (08-05-2020)
Thông báo về Cuộc thi sáng tạo khoa học "Green Talents" (06-05-2020)
Thông báo cắt điện trạm T121 ngày 25/4/2020 (24-04-2020)
 
12345678910...