HOÃN TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ "TÁC ĐỘNG CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI) ĐỐI VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG"
(Được đăng bởi: Khoa KHXH&NV Ngày đăng:(28-07-2020))

Ban Tổ chức Hội thảo "Tác động của Bộ luật Lao động (sửa đổi) đối với các bên liên quan trong thị trường lao động" xin thông báo: 

          Do diễn biến của dịch Covid-19 phức tạp, để đảm bảo sức khỏe cho CBVC, SV Nhà trường cùng các đại biểu, Ban Tổ chức quyết định hoãn tổ chức Hội thảo vào ngày 30/7/2020. 
         
          Hội thảo sẽ được tổ chức vào thời gian thích hợp, Ban Tổ chức sẽ thông báo tới CBVC, SV và các đại biểu thời gian cụ thể sau. 

         Ban Tổ chức rất mong nhận được sự thông cảm của CBVC, SV và các đại biểu. 

         Trân trọng. 

Thông báo khác
Thông báo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới (06-08-2020)
Thông báo phun thuốc diệt muỗi (03-08-2020)
Thông báo công khai kết quả xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 (31-07-2020)
Hoãn tổ chức Hội thảo khoa học về "Tác động của Bộ Luật Lao động (sửa đổi) đối với các bên liên quan trong thị trường lao động" (28-07-2020)
Dự án VLIR thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức hè cho các nghiên cứu sinh (NCS) và các NCS tiềm năng (22-07-2020)
Thông báo tuyển chọn cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ năm 2021 (08-07-2020)
Buổi giới thiệu các chương trình học bổng, giao lưu ngắn hạn tại nước ngoài (08-07-2020)
Học bổng học tập tại ĐH Kagoshima được cấp bởi Tổ chức JASSO của chính phủ Nhật Bản (08-06-2020)
Thông báo về học bổng tiếng Anh miễn phí do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học tốt (29-05-2020)
Thông báo V/v phun thuốc diệt muỗi (18-05-2020)
 
12345678910...