TRONG KHUÔN KHỔ DỰ ÁN TUNASIA, HỘI THẢO TRỰC TUYẾN SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC LÚC 13H NGÀY 8-10-2020
(Được đăng bởi: Phạm Văn Hưng Ngày đăng:(07-10-2020))

Kính mời cá nhân quan tâm tham dự theo đường link dưới đây
https://vc2.sonia.de/b/tho-wzr-3gd
Trân trọng thông báo

Date: October 08th, 13:00 - 20:00 East-Asian time (GMT + 7)     Venue: online - conference

Chương trình Hội thảo

Date & Time

Presentation title

Presenter/Co-authors

Institution

Till Oct. 07th 2020

Registration

Thursday , Oct 08th , 2020

1300-1320

Opening speech

Project coordinator


Plenary Session 1

Chairs: Thomas Potempa and Ngo Dang Nghia

13:20 - 13:40

Toward environment friendly fisheries in ASEAN

Tran Van Hao

Institute for Marine Sciences & Fishing Technologies (NTU)

13.40 - 14:00

Raising awareness of the environment - recent teaching situation of the subject of “climate change’’ and its perception by students

Ngo Dang Nghia

Tran Thanh Thu

NTU

14:00 - 14:20

Labor market demand in fisheries - Perception of staff about environmental management

Vincent Vuong Vinh Hiep

Long Sinh Co LTD

14:20 - 14:40

Tea break

Plenary Session 2

Chairs: Lynn Besenyei and Pham Quoc Hung

14:40 - 15:00

Teaching/Learning resources in the WWW and its integration in ongoing education

Chanagun Chitmanat

MJU

15:00 - 15:20

Bologna process applied to Fishery and environmental education

Alessandro Figus

LCU

15:20 - 15:40

Competences in course design: the intercultural approach

Diana Spulber

LCU

15:40 - 16:00

Competence Catalogues for job positions in Aquaculture

Alena Mychkova

OHBW

16:00 - 16:20

Tea break

Plenary Session 3

Chairs: Nguyen Huu Tho and Roisin Nash

16:20 - 16:40

Environmental management for Fisheries - Incubator for regional development

Pham Quoc Hung

NTU

16:40 - 17:00

Mitigating the negative impacts of shrimp aquaculture by integrated mangrove system From theory to farming practice

Nguyen Van Trai

NLU

17:00 - 17:20

Environmental education at Department of Fisheries, KKU (lesson learned from cluster and module approach on BSc in fisheries) and role of the center of excellence

Rakpong Petkam

KKU

17:20 - 17:40

Ongoing Environmental education and aptitude tests in the Centre of Excellence at TUAF and its impact on local society

Nguyen Huu Tho

TUAF

17:40 - 18:40

Dinner break

Plenary Session 4

Chairs: Rakpong Petkam and Ngo Thi Hoai Duong

18:40 - 19:00

Raising awareness of the environment - recent teaching situation of the subject of “human and environment” at NTU and its perception by students

Nguyen Van Quynh Boi

NTU

19:00 - 19:20

Oyster farming using tyre substrata and orientations in environmental education awareness

Vu Cam Luong

NLU

19:20 - 19:40

Raising awareness of the environment - recent teaching situation of the subject of “fishery environment management’ at MJU and its perception by students

Chanagun Chitmanat

MJU

19:40 - 19:50

Closing speech

Project coordinator


Download file


Thông báo khác
Lịch khám sức khỏe cho sinh viên khóa 62 (08-10-2020)
Trong khuôn khổ dự án TUNASIA, Hội thảo trực tuyến sẽ được tổ chức lúc 13h ngày 8-10-2020 (07-10-2020)
Thông báo xét duyệt đề tài cấp trường và đề tài sinh viên đợt 2 năm 2020 (01-10-2020)
Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường về "Hoàn thiện mục tiêu, chuẩn đầu ra và khung chương trình khối giáo dục đại cương tại Trường Đại học Nha Trang" (01-10-2020)
Thông báo phun thuốc diệt muỗi (28-09-2020)
Thông báo: Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp trường (08-09-2020)
Chương trình Phát triển Nhân lực lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu Vingroup (24-08-2020)
Điện lực Vĩnh Hải thông báo cắt điện các trạm T120, T121, T122 của Trường ĐH Nha Trang (18-08-2020)
Thông báo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới (06-08-2020)
Thông báo phun thuốc diệt muỗi (03-08-2020)
 
12345678910...