THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHCN ĐÓN ĐẦU CHO NĂM 2022
(Được đăng bởi: Phòng KHCN Ngày đăng:(21-01-2021))

    Phòng KHCN xin gửi đến Quý Thầy/Cô thông báo 51/TB-ĐHNT về việc xây dựng nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh đón đầu năm 2022.
    Chi tiết thông báo cùng với các hướng dẫn, biểu mẫu vui lòng tham khảo các file đính kèm.
    Hồ sơ gửi vê về Phòng KH&CN bao gồm 01 bản in trên giấy có chữ ký của trưởng đơn vị, cá nhân đề xuất nhiệm vụ và bản điện tử (theo địa chỉ email: myhanhtt@ntu.edu.vnkhcn@ntu.edu.vn) chậm nhất là ngày 22/02/2021 để Phòng tổng hợp trình Giám hiệu xem xét và phê duyệt kế hoạch. Thành phần hồ sơ gửi về Phòng KH&CN đối với mỗi nhiệm vụ xem trong thông báo số 51.
    Việc xây dựng đề xuất nhiệm vụ KHCN là cơ sở quan trọng để Phòng KHCN trình lãnh đạo Nhà trường xem xét đưa vào kế hoạch thực hiện trong năm 2022 và gửi đề xuất đến Bộ KHCN, Bộ GDĐT và Sở KHCN các tỉnh.   
    Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc xin vui lòng liên hệ với Phòng KH&CN (Đ/c Trần Thị Mỹ Hạnh - Phó trưởng Phòng KH&CN) để có sự hỗ trợ cần thiết.
      Xin gửi kèm theo thông báo này: 
Thông báo khác
Thông báo tuyển chọn cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KHCN cấp bộ năm 2022 (23-06-2021)
Thông báo điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng KH&CN dành cho Sinh viên trong cơ sở GDĐH năm 2021 (10-06-2021)
Thông báo v/v tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới (01-06-2021)
Quyết định thành lập Hội đồng giáo sư cơ sở năm 2021 (13-05-2021)
Thông báo kết quả đề cử thành viên tham gia Hội đồng giáo sư cơ sở năm 2021 (11-05-2021)
Thông báo về việc chuyển sang dạy học và làm việc trực tuyến phòng chống dịch bệnh Covid-19 (09-05-2021)
Thông v/v phun thuốc diệt muỗi (04-05-2021)
Thông báo v/v tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 (03-05-2021)
Chương trình Tài trợ dự án Khoa học và Công nghệ năm 2021 của Quỹ đổi mới sáng tạo VINGROUP (19-04-2021)
Thông báo tuyển chọn cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ năm 2022 (14-04-2021)
 
12345678910...