TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC GIA VỚI CHỦ ĐỀ HƯỚNG ĐI MỚI CHO DU LỊCH VIỆT NAM HẬU COVID-19
(Được đăng bởi: Phạm Văn Hưng Ngày đăng:(19-03-2021))

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: Dự kiến 29/5/2021.

- Địa điểm: số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa.

- Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

- Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Nha Trang.

- Đơn vị đồng tổ chức:

  • Khoa Du lịch, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn - Đại học Quốc gia Hà Nội;
  • Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang.

2. Nội dung Hội thảo và các chủ đề viết bài:

Chủ đề 1. Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và giải pháp

- Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến các loại hình kinh doanh du lịch (dịch vụ lữ hành, dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, dịch vụ vận chuyển, dịch vụ vui chơi giải trí và mua sắm...) ở các địa phương.

- Vai trò của dịch vụ hàng không đối với sự phát triển du lịch hậu Covid-19.

- Kinh nghiệm của các quốc gia, vùng lãnh thổ, địa phương trên thế giới trong việc khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến các loại hình kinh doanh du lịch.

- Những giải pháp đặt ra đối với ngành du lịch Việt Nam hậu Covid-19.

Chủ đề 2. Phát triển du lịch bền vững

- Cơ sở lý luận về phát triển bền vững và phát triển du lịch bền vững.

- Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch bền vững.

- Các tiêu chí đánh giá sự phát triển du lịch bền vững.

- Xây dựng chiến luợc phát triển du lịch bền vững tại địa phuơng.

- Một số chủ đề liên quan khác: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch và chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch; chiến lược phát triển sản phẩm du lịch mới cho từng địa phương...

3. Đăng ký tham dự hội thảo

-  Thời hạn nộp tóm tắt bài viết: 30/03/2021.

- Bài tóm tắt có độ dài khoảng 200 ký tự (bao gồm cả khoảng trắng), tóm tắt vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và kết quả thu được.

- Ngày thông báo chấp nhận: 15/04/2021

-  Thời gian gửi toàn văn bài viết cho hội thảo: 15/05/2021

- Thời gian dự kiến tổ chức hội thảo: 29/05/2021

- Bản mềm gửi về cho Ban tổ chức hội thảo qua email: phuclt@ntu.edu.vn.

- Thông tin liên hệ: Ông Lê Trần Phúc, Khoa Du lịch, Trường Đại học Nha Trang, số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa. Di động: 0982747679.

- Hình thứ bài viết: Bài viết dạng word bằng Tiếng Việt, có độ dài từ 8.000 - 15.000 ký tự (kể cả khoảng trắng), phông chữ Time New Roman, cỡ chữ 13, dãn dòng 1.5 lines, trích dẫn theo mẫu APA.

- Nội dung bài viết gồm các phần: Tên bài viết và thông tin tác giả, Tóm tắt, Nội dung bài viết, Ket luận và Tài liệu tham khảo.

Trường Đại học Nha Trang trân trọng kính mời Quý cơ quan, các nhà khoa học và cá nhân quan tâm viết bài cho Hội thảo theo các chủ đề nêu trên.

• Tải Thư Mời đính kèm tại đây
Thông báo khác
Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2021 (02-04-2021)
Tổ chức Hội thảo quốc tế “Hướng tới phát triển bền vững ngành thủy sản - Đóng góp của mạng lưới giáo dục” trong khuôn khổ Dự án TUNASIA (02-04-2021)
Trường Đại học Nha Trang tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề Hướng đi mới cho du lịch Việt Nam hậu Covid-19 (19-03-2021)
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Trần Văn Phước (18-03-2021)
Thông báo nhu cầu bổ nhiệm GS, PGS năm 2021 (17-03-2021)
Thư mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học "Tăng trưởng xanh và Phát triển bền vững" (16-03-2021)
Thông báo kế hoạch triển khai xét đề nghị công nhận chức danh GS, PGS năm 2021 (15-03-2021)
Thông báo phun thuốc diệt muỗi (09-03-2021)
Thông báo cắt điện ngày 05/3/2021 (04-03-2021)
Thông báo tổ chức hội nghị khoa học trẻ toàn quốc ngành thủy sản lần thứ 11 (03-03-2021)
 
12345678910...