TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC TẾ “HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH THỦY SẢN - ĐÓNG GÓP CỦA MẠNG LƯỚI GIÁO DỤC” TRONG KHUÔN KHỔ DỰ ÁN TUNASIA
(Được đăng bởi: VPGH Ngày đăng:(02-04-2021))


   Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực đào tạo ngành thủy sản cho khu vực Đông Nam Á, hướng tới phát triển bền vững - Tuning environmental competences in Asian fishery education for sustainable development (TUNASIA)”, Trường Đại học Nha Trang sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ 4 với chủ đề “Hướng tới phát triển bền vững ngành thủy sản - Đóng góp của mạng lưới giáo dục” 

    Thời gian: 11:00 ngày 8/4/2021, 11:00 ngày 9/4/2021 (East-Asian time, GMT + 7)

    Hình thức: Hội thảo trực tuyến

   Chương trình: đính kèm (tiếng Anh)

   Dự án TUNASIA thuộc chương trình Erasmus+ "Nâng cao năng lực đào tạo ngành thủy sản cho khu vực Đông Nam Á, hướng tới phát triển bền vững” triển khai từ năm 2018 đến năm 2020 với 11 trường đại học/viện nghiên cứu của Châu Âu và Đông Nam Á tham gia, trong đó có Trường ĐH Nha Trang. Mục tiêu dự án nhằm nâng cao năng lực đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản (NTTS) cho khu vực Đông Nam Á thông qua việc xây dựng/nâng cấp các chương trình đào tạo NTTS hiện có, trong đó coi trọng việc quản lý môi trường.
Thông báo khác
Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học "Tác động của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức (sửa đổi năm 2019) đối với các bên liên quan" (08-04-2021)
Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2021 (02-04-2021)
Tổ chức Hội thảo quốc tế “Hướng tới phát triển bền vững ngành thủy sản - Đóng góp của mạng lưới giáo dục” trong khuôn khổ Dự án TUNASIA (02-04-2021)
Trường Đại học Nha Trang tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề Hướng đi mới cho du lịch Việt Nam hậu Covid-19 (19-03-2021)
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Trần Văn Phước (18-03-2021)
Thông báo nhu cầu bổ nhiệm GS, PGS năm 2021 (17-03-2021)
Thư mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học "Tăng trưởng xanh và Phát triển bền vững" (16-03-2021)
Thông báo kế hoạch triển khai xét đề nghị công nhận chức danh GS, PGS năm 2021 (15-03-2021)
Thông báo phun thuốc diệt muỗi (09-03-2021)
Thông báo cắt điện ngày 05/3/2021 (04-03-2021)
 
12345678910...