Tin tức sự kiện
Minimize

Hội nghị lấy ý kiến cập nhật CTĐT ngành Nuôi trồng thủy sản trình độ đại học

Ngày đăng: 14-01-2020 / Đăng bởi: Bích Ngô Ngọc
Nhằm cập nhật CTĐT trình độ đại học ngành Nuôi trồng thủy sản, mới đây Ban Chủ nhiệm Chương trình đào tạo ngành NTTS đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến phục vụ cập nhật CTĐT trình độ đại học ngành này tại Trường Đại học Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa và tại tỉnh Ninh Thuận.


Tham gia 2 hội nghị được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận có hơn 40 đại biểu đến từ các tập đoàn - công ty - doanh nghiệp thủy sản (16 đơn vị); cơ quan quản lý nhà nước (Sở KHCN, Sở NN&PTNT, Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, TT Giống Hải sản: từ Phú Yến đến Ninh Thuận); cơ quan nghiên cứu (Viện Hải Dương học Nha Trang); hợp tác xã nuôi thủy sản và người nuôi tôm; giảng viên và cựu sinh viên. Mục đích hội nghị là góp ý phục vụ cập nhật CTĐT ngành NTTS.

Hội nghị tổ chức ngày 28/12/2019 tại Trường Đại học Nha Trang.

Hội nghị đã nhận được nhiều góp ý có giá trị, trong đó nổi bậc một số nội dung chủ yếu như: giảm tối thiểu các học phần giáo dục đại cương; tăng thời gian thực hành, thực tập; tăng cường các hoạt động thực tế, thực tập tại các doanh nghiệp; chú
trọng đến các học phần giáo dục cơ sở ngành làm nền tảng đào tạo chuyên ngành; xây dựng lại các học phần chuyên ngành thành các nhóm học phần/module; tăng cường đào tạo kỹ năng tin học và ngoại ngữ.


BCN CTĐT ngành NTTS