Tin tức sự kiện
Đóng

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ trưởng các đơn vị

Ngày đăng: 05-07-2017 / Đăng bởi: KhoaKHCT KhoaKHCT
Trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ cho 24 trưởng đơn vị.

Để tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ nhiệm kỳ mới, sáng ngày 03/7/2017, Nhà trường đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ cho 24 trưởng đơn vị, bao gồm:

1. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại giữ chức vụ trưởng các khoa, viện trưởng các viện đào tạo nhiệm kỳ 2016 - 2021:

Trưởng Khoa Cơ khí: ông Nguyễn Văn Tường.

Trưởng Khoa Công nghệ Thực phẩm: ông Vũ Ngọc Bội.

Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin: bà Phạm Thị Thu Thúy.

Quyền Trưởng Khoa Điện - Điện tử: ông Nhữ Khải Hoàn.

Trưởng Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn: ông Trần Trọng Đạo.

Trưởng Khoa Kế toán - Tài chính: ông Nguyễn Thành Cường.

Trưởng Khoa Kinh tế: ông Hồ Huy Tựu.

Quyền Trưởng Khoa Ngoại ngữ: bà Võ Nguyễn Hồng Lam.

Trưởng Khoa Xây dựng: ông Nguyễn Thắng Xiêm.

Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường: bà Ngô Thị Hoài Dương.

Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác Thủy sản: ông Trần Đức Phú.

Viện trưởng Viện Nuôi trồng Thủy sản: ông Phạm Quốc Hùng.

2. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại giữ chức vụ trưởng các phòng, giám đốc trung tâm, Thư viện và viện nghiên cứu (thời gian 5 năm, từ 01/7/2017):

Trưởng Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên: ông Tống Văn Toản.

Quyền Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ: ông Vũ Kế Nghiệp.

Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính: ông Hồ Thành Sơn.

Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính: ông Trần Đức Lượng.

Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành: ông Nguyễn Văn Hòa.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ Trường học: ông Nguyễn Đình Khương.

Giám đốc Thư viện: ông Nguyễn Quý Hoàn.

Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng: ông Bùi Quang Thỉnh.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chế tạo Tàu thủy: ông Nguyễn Văn Đạt.

Tổ trưởng Tổ Công nghệ Thông tin: ông Trần Minh Văn.

3. Kéo dài thời gian giữ chức vụ:

Trưởng Phòng Đảm bảo Chất lượng và Thanh tra: ông Lê Văn Hảo.

Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh: ông Lê Xuân Tài.

PGS.TS Trang Sĩ Trung - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Trang Sĩ Trung - Hiệu trưởng Nhà trường đã chúc mừng lãnh đạo các đơn vị được sự tín nhiệm cao của tập thể CBVC, được lãnh đạo Nhà trường bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ trưởng các đơn vị. Hiệu trưởng đề nghị trưởng các đơn vị cần xây dựng kế hoạch công tác cả nhiệm kỳ và từng năm học với các nhiệm vụ công tác, chỉ tiêu đạt được cụ thể; Cần đem tất cả tinh thần, trí tuệ để cống hiến cho phát triển của đơn vị mình nói riêng, của Nhà trường nói chung.Trao quyết định bổ nhiệm trưởng các đơn vị

Cong ty cong nghe Nguyen Thanh