Tin tức sự kiện
Đóng

Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa đến làm việc tại Trường

Ngày đăng: 02-08-2017 / Đăng bởi: KhoaKHCT KhoaKHCT
Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng của Đảng ủy Nhà trường.

Ngày 17/7/2017, Đảng ủy Trường Đại học Nha Trang tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy Khánh Hòa do ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, ông Khổng Trung Thắng - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng Đảng của Đảng ủy Trường Đại học Nha Trang, trong đó có một số điểm nổi bật:

1. Về công tác lãnh dạo, chỉ đạo:

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và thể chế hóa, cụ thể hóa thành các văn bản để thực hiện thống nhất trong toàn Trường.

2. Một số kết quả cụ thể trong thực hiện Chỉ thị 05:

- Đã xác định các nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức, phong cách của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo Quy định 13-QĐ/TU, ngày 22/02/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Tổ chức cho toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.

- Tăng cường xây dựng các điển hình tiên tiến, biểu dương, khen thưởng và viết bài tuyên truyền trên website của Nhà trường, các phương tiện thông tin đại chúng khác.

- Tiếp tục thực hiện chương trình giảng dạy và học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn thể sinh viên các bậc, hệ đào tạo của Nhà trường.

3. Một số kết quả trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng Đảng:

- Thực hiện nghiên túc 14 nhiệm vụ ‘‘thực hiện ngay và thường xuyên’’ theo mục II, phần B, Kế hoạch số 35-KH/TU, ngày 23/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Phổ biến, quán triệt và kiểm điểm nghiêm túc những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ‘‘tự diễn biến’’, ‘‘tự chuyển hóa’’ trong toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức Nhà trường.

Kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng cho thấy: nội bộ Đảng ủy và Ban Thường vụ luôn đoàn kết, nhất trí cao trên tinh thần đặt lợi ích chung của Nhà trường lên trên hết; Đề cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, chế độ tự phê bình và phê bình. Các đồng chí đảng ủy viên, trên cương vị công tác của mình đều nêu cao tinh thần trách nhiệm và phát huy được vai trò lãnh đạo trên lĩnh vực được phân công. Qua quá trình triển khai thực hiện, trong toàn Đảng bộ chưa phát hiện có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện ‘‘tự diễn biến’’, ‘‘tự chuyển hóa’’.

Ông Hồ Văn Mừng - Trưởng đoàn kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận, ông Hồ Văn Mừng đánh giá cao việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường. Đảng ủy Trường đã kịp thời quán triệt những chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, nghiêm túc thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả tốt... Ông Hồ Văn Mừng đề nghị Đảng ủy Nhà trường cần phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy; Tăng cường hơn nữa công tác biểu dương, khen thưởng; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan bằng nhiều hình thức; Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05 trong năm học tới...

Cong ty cong nghe Nguyen Thanh