Tin tức sự kiện
Đóng

Hội nghị Cán bộ chủ chốt bầu đại diện giảng viên/nghiên cứu viên tham gia tham gia Hội đồng trường

Ngày đăng: 23-10-2018 / Đăng bởi: Việt Lê Đức
8 giảng viên trúng cử vào thành viên Hội đồng trường (HĐT) nhiệm kỳ 2016-2021.

Sáng ngày 18/10/2018, Trường Đại học Nha Trang đã tổ chức Hội nghị CBCC bầu đại diện giảng viên/nghiên cứu viên tham gia tham gia HĐT nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự hội nghị có toàn thể CBCC của Nhà Trường gồm: Ban chấp hành Đảng ủy; Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng; Ban Chấp hành Công đoàn; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội cựu chiến binh; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc; Bí thư chi bộ trực thuộc; Chủ tịch công đoàn bộ phận trực thuộc; Trưởng, Phó trưởng bộ môn; Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ Khoa học, Tiến sĩ, giảng viên cao cấp và tương đương.

Trải qua quá trình bầu cử dân chủ, minh bạch, Hội nghị đã bầu được 8 giảng viên tham gia Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2016-2021 từ số các ứng viên do Đảng ủy giới thiệu và ứng viên do CBCC thảo luận, giới thiệu thêm.

HĐT được thành lâp nhằm đại diện quyền sở hữu của Nhà trường, quyết nghị chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế về tổ chức và hoạt động; phương hướng đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; bảo đảm chất lượng giáo dục. Việc thành lập HĐT là xu hướng tất yếu và được coi là một trong những yếu tố quyết định trong nâng cao quyền tự chủ, tăng giám sát và giải trình với xã hội nhằm nâng cáo chất lượng giáo dục đại học.


Phòng HTĐN
Cong ty cong nghe Nguyen Thanh