Tin tức sự kiện
Đóng

Những điểm mới trong Chính sách BHXH năm 2018

Ngày đăng: 25-03-2019 / Đăng bởi: Ánh Đào Ngọc
Tại nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018


Trong những năm qua, Đảng và nhà nước luôn dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt tới đời sống và quyền lợi người lao động. Bám sát với tình hình xã hội với nhiều chuyển biến, ngày 23/05/2018 tại hội nghị lần thứ bảy, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH với nhiều điểm mới, mang tính đột phá.

Mục tiêu cải cách được Nghị quyết số 28-NQ/TW đặt ra là để BHXH thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân. Theo đó, nội dung cải cách có 11 điểm mới, trong đó nổi bật các nội dung như: Linh hoạt về điều kiện thời
gian tham gia BHXH tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí đồng thời với việc điều chỉnh cách tính lương hưu theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, chia sẻ và bền vững; Thiết kế nhiều gói bảo hiểm xã hội tự nguyện phù hợp với nhu cầu nhân dân; Xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách BHXH gắn với củng cố niềm tin, tăng mức độ hài lòng của người tham gia; Đẩy nhanh quá trình gia tăng số lao động tham gia BHXH trong khu vực phi chính thức, khắc phục các bất hợp lý về chế độ bảo hiểm hưu trí, giảm trình trạng hưởng chế độ BHXH một lần theo hướng tăng quyền lợi nếu bảo lưu thời gian và giảm quyền lợi nếu hưởng một lần, tăng tỷ lệ giảm trừ lương hưu với người nghỉ hưu sớm; Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu (bắt đầu từ 2021) để tăng tuổi nghỉ hưu bình quân thực tế; Sửa đổi mức đóng, căn cứ đóng BHXH để đạt mục tiêu mở rộng diện bao phủ BHXH, điều chỉnh tỷ lệ tích lũy theo hướng giảm để đạt tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa phù hợp với thông lệ quốc tế, điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối, điều chỉnh lương hưu theo hướng chia sẻ để thu hẹp khoảng cách với nhóm hưởng lương hưu quá thấp; Nghiên cứu điều chỉnh tỷ lệ đóng BHXH giữa người sử dụng lao động và người lao động; Đa dạng hóa danh mục, cơ cấu đầu tư Quỹ BHXH theo nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả, tập trung vào trái phiếu chính phủ dài hạn, từng bước mở rộng các lĩnh vực có khả năng sinh lời cao.

Xem nội dung tóm tắt đầy đủ của Cải cách chính sách BHXH tại đây.


Cong ty cong nghe Nguyen Thanh