Tin tức sự kiện
Đóng

Phiên họp thứ nhất Hội đồng trường - Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng: 05-08-2019 / Đăng bởi: Ánh Đào Ngọc
Thảo luận và thống nhất ưu tiên xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng Trường và thông qua các tờ trình của Hiệu trưởng.

Toàn cảnh phiên họp thứ nhất Hội đồng Trường Đại học Nha Trang

Ngày 2 tháng 8 năm 2018 tại Phòng họp Số 2, Trường Đại học Nha Trang, Hội đồng Trường - Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2016-2021 đã họp phiên thứ nhất nhằm thông qua kế hoạch, chương trình hoạt động và bầu thư ký Hội đồng Trường. Có 15/19 thành viên Hội đồng trường dự họp, đạt tỷ lệ 79%. Tiến sĩ Khổng Trung Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường đã chủ trì phiên họp.


Tại kỳ họp phiên thứ nhất, các thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành bầu Thư ký Hội đồng Trường. Tiến sĩ Phạm Hồng Mạnh đã được bầu làm Thứ ký Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các thành viên Hội đồng Trường đã thảo luận và thống nhất ưu tiên xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng Trường; giao Hiệu trưởng chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, xây dựng các dự thảo văn bản: Chiến lược phát triển Trường đến 2030 tầm nhìn đến 2045; Đề án tự chủ đại học của Trường Đại học Nha Trang; Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang; Quy chế tài chính; Quy chế tuyển dụng; Đề án vị trí việc làm để trình Hội đồng trường xem xét thông qua tại phiên họp tới.

Hội đồng trường đã thông qua tờ trình của Hiệu trưởng về quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học đối với 02 ngành: Ngành Luật (mã số 7380101) và ngành Quản trị Khách sạn (mã số 7810201); đồng ý chủ trương mở 4 ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ gồm: Quản trị kinh doanh; Công nghệ thực phẩm; Công nghệ sinh học; Kỹ thuật cơ khí.

Hội đồng trường cũng đã thông qua tờ trình của Hiệu trưởng đối với việc cử 25 giảng viên (Hạng III) tham dự kỳ thi thăng hạng giảng viên chính (Hạng II) năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Phiên họp thứ nhất của Hội đồng Trường - Trường Đại học Nha Trang đã diễn ra thành công tốt đẹp./.

TS. Phạm Hồng Mạnh

Cong ty cong nghe Nguyen Thanh