Tin tức sự kiện
Đóng

HỘI THẢO KHOA HỌC “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG”

Ngày đăng: 27-03-2019 / Đăng bởi: Phạm Trọng Hợp P.CTCTSV

HỘI THẢO KHOA HỌC

“GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG”

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2018-2019, sáng ngày 17/3/2019, tại Hội trường 1 Nhà trường tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cố vấn học tập tại Trường Đại học Nha Trang. Tham dự Hội thảo có: TS. Quách Hoài Nam, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; đại diện lãnh đạo, thư ký các khoa/viện đào tạo; lãnh đạo các phòng/trung tâm, Đoàn TN, HSV Trường; Trưởng các bộ môn có CBGD tham gia CVHT; CBGD tham gia CVHT; toàn thể cán bộ Phòng CTCTSV, TTQHDN&HTSV.

TS. Quách Hoài Nam - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc hội thảo

 Hội thảo đã nghe, trao đổi một số chủ đề: Công tác CVHT ở trường đại học (PGS.TS. Ngô Đăng Nghĩa – Viện CNSH & MT trình bày), Giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ của CVHT kiêm nhiệm (Ths. Nguyễn Thái Vũ, Khoa KTGT trình bày), Xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả công tác của CVHT tại Trường Đại học Nha Trang (TS. Lê Chí Công, khoa Du lịch và TS. Nguyễn Văn Ngọc, khoa Kinh tế trình bày), Học phần nhập môn ngành và quan điểm về việc bố trí CVHT giảng dạy học phần này (TS. Nguyễn Văn Tường, Khoa Cơ khí), Vai trò của CVHT trong việc hỗ trợ sinh viên: Góc nhìn từ sinh viên (SV. Nguyễn Phi Thương, lớp 59.CNNL, khoa Cơ khí trình bày), Vai trò của CVHT trong việc hỗ trợ SV NCKH và tham gia các hoạt động ngoại khóa (Ths. Trương Trọng Danh, Viện CNSH&MT trình bày).

Ths. Nguyễn Thái Vũ trình bày tại hội thảo

Hội thảo đã dành nhiều thời gian để các đại biểu trao đổi, đối thoại tìm ra các pháp nâng cao hiệu quả của Công tác CVHT tại trường Đại học Nha Trang. Các đại biểu tham dự Hội thảo đánh giá cao việc tổ chức Hội thảo khoa học và mong muốn duy trình hoạt động này trong thời gian tới.


PGS.TS. Ngô Đăng Nghĩa trình bày tại hội thảo

Phát biểu kết luận Hội thảo, TS. Quách Hoài Nam, Phó Hiệu trưởng Nhà Trường đã ghi nhận sự đóng góp của đội ngũ CVHT đồng thời đề nghị các đơn vị chức năng sớm giải quyết những vướng mắc trong công tác CVHT.

         Phạm Trọng Hợp - P.CTCTSV
Cong ty cong nghe Nguyen Thanh