Tin tức sự kiện
Đóng

Tổ chức tập huấn cho sinh viên

Ngày đăng: 26-11-2018 / Đăng bởi: Việt Lê Đức
Hoạt động thuộc khuôn khổ dự án V2WORK.

Trong khuôn khổ Dự án V2WORK “Tăng cường năng lực Hệ thống giáo dục đại học Việt Nam nhằm hỗ trợ khả năng tìm kiếm việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp & phát triển kỹ năng khởi nghiệp”, Trường ĐHNT đã tổ chức khóa tập huấn dành cho sinh viên với chủ đề “Cách thức thu hút sinh viên tham gia vào các hoạt động của Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên - How to attract and involve students into CaCe’s activities” vào ngày 16/11/2018.Sinh viên làm việc nhóm thảo luận về các chủ đề BTC đưa ra

Các thành viên BQL Dự án V2WORK đã giới thiệu tổng quan về dự án, chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ Sinh viên đến khoảng hơn 40 bạn sinh viên đến từ nhiều khoa, viện khác nhau. Các bạn sinh viên đã tham gia rất tích cực vào các hoạt động của buổi tập huấn. Các bạn đã cùng nhau thảo luận các nội dung: Những bên liên quan có tác động đến việc làm của sinh viên. Ai là quan trọng nhất? Những phương thức truyền đạt thông tin từ Nhà trường đến sinh viên? Phương thức nào hiệu quả nhất. Cuối cùng, mỗi nhóm đã đưa ra một sáng kiến về công tác kết nối sinh viên với thế giới việc làm. Đại diện từng nhóm trình bày ý kiến

Dự án V2WORK được thực hiện trong 3 năm (2017-2020) với sự tài trợ của Chương trình Erasmus Plus nhằm tăng cường năng lực của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, nâng cao tinh thần khởi nghiệp và khả năng tìm kiếm nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp và củng cố mối quan hệ với thị trường lao động. 8 Trường Đại học ở Việt Nam, 3 trường ở Châu Âu và 3 đối tác liên kết ở Việt Nam cùng thực hiện Dự án này.
Phòng HTĐN
Cong ty cong nghe Nguyen Thanh