Tin tức sự kiện
Đóng

Tập huấn "Sử dụng Rubric trong đánh giá học tập"

Ngày đăng: 26-12-2018 / Đăng bởi: Ánh Đào Ngọc
Các phương pháp áp dụng Rubric trong đánh giá học tập

Ngày 29/11/2018, Phòng Đảm bảo Chất lượng & Khảo thí đã tổ chức buổi tập huấn "Sử dụng Rubric trong đánh giá học tập" với sự tham gia của gần 100 cán bộ viên chức, trong đó có các trưởng Bộ môn, giảng viên trực thuộc bộ môn và một số lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị trong Nhà trường. 

Buổi tập huấn dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Lê Văn Hảo đã tập trung làm rõ một số khái niệm về Rubric, các cách áp dụng Rubric trong đánh giá học tập. Theo đó, mỗi giảng viên được tìm hiểu sâu về cách thức vận dụng Rubric trong việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên thông qua học phần đảm nhiệm, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đầu ra của sinh viên Trường Đại học Nha Trang.


Phòng ĐBCL&KT
Cong ty cong nghe Nguyen Thanh