Tin tức sự kiện
Đóng

Tập huấn "Các phương pháp dạy học đại học chú trọng trải nghiệm"

Ngày đăng: 05-04-2019 / Đăng bởi: Hạnh Trần Thị Phương
    
      Ngày 23/3/2019, Phòng ĐBCL&KT đã tổ chức buổi tập huấn "Các phương pháp dạy học đại học chú trọng trải nghiệm" với sự tham gia của gần 50 Giảng viên có thâm niên giảng dạy dưới 05 năm thuộc các Bộ môn trong toàn Trường. Buổi tập huấn tập trung vào 03 chuyên đề sau:
      - Chuyên đề 1: Các phương pháp dạy học đại học chú trọng trải nghiệm - PGS.TS Lê Văn Hảo
      - Chuyên đề 2: Yêu cầu của giáo dục đại học hiện nay đối với giảng viên - PGS.TS Nguyễn Thị Kim Anh
      - Chuyên đề 3: Đánh giá và ứng dụng Công nghệ thông tin trong đánh giá - TS. Đinh Đồng Lưỡng

     
Hình ảnh tại buổi tập huấn

      Theo đó, mỗi giảng viên được tìm hiểu sâu hơn về các yêu cầu của nền giáo dục Việt Nam, các phương pháp dạy học đại học chú trọng trải nghiệm cũng như cách ứng dụng Công nghệ thông tin trong việc đánh giá kết quả học tập. Từ đó góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và chất lượng đầu ra của Sinh viên Trường Đại học Nha Trang.

Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí
Cong ty cong nghe Nguyen Thanh