Tin tức sự kiện
Đóng

Tập huấn "Tự đánh giá chương trình đào tạo"

Ngày đăng: 03-06-2019 / Đăng bởi: Hạnh Trần Thị Phương

   Ngày 25/05/2019, Phòng Đảm bảo Chất lượng và Khảo thí, Trường Đại học Nha Trang đã tổ chức buổi tập huấn “Tự đánh giá chương trình đào tạo” (CTĐT) cho 4 ngành gồm: Công nghệ thông tin, Công nghệ thực phẩm, Kế toán, Quản trị dịch vụ du lịch & Lữ hành.

   Tại buổi tập huấn, TS. Quách Hoài Nam, PGS.TS. Lê Văn Hảo, TS. Đinh Đồng Lưỡng, TS. Mai Thị Tuyết Nga và TS. Huỳnh Lê Hồng Thái đã lần lượt báo cáo các chuyên đề về Các mô hình đảm bảo chất lượng CTĐT và các chính sách liên quan, Giới thiệu bộ tiêu chí đánh giá CTĐT theo TT 04/2017/TT-BGDĐT, Hướng dẫn tự đánh giá CTĐT và Trao đổi kinh nghiệm tự đánh giá của 2 ngành Công nghệ chế biến thủy sản và Kỹ thuật tàu thủy

   Cũng trong buổi tập huấn, các báo cáo viên và các Hội đồng, Ban thư ký, các Nhóm chuyên trách thuộc 4 ngành đã trao đổi, thảo luận các kiến thức, được hướng dẫn về kỹ thuật viết báo cáo tự đánh giá theo tiêu chí, tiêu chuẩn, tổ chức thực hành các kỹ năng phân tích tiêu chí, thu thập, xử lý và lưu trữ thông tin minh chứng, viết báo cáo tự đánh giá.

   Buổi tập huấn công tác tự đánh giá chương trình đào tạo nhằm giúp 4 ngành chuẩn bị tự đánh giá, qua đó biết rõ các quy định liên quan đến Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp CTĐT của Bộ GD&ĐT, hiểu các mô hình và khung ĐBCL cấp CTĐT, hiểu được nội dung các tiêu chuẩn, tiêu chí trong Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp CTĐT. Bên cạnh đó còn giúp các ngành thực hiện tiếp cận PDCA (Lập kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động) trong quá trình tự đánh giá chất lượng CTĐT và vận dụng được các yêu cầu của bản báo cáo tự đánh giá chất lượng CTĐT.

Phòng Đảm bảo Chất lượng và Khảo thí
Cong ty cong nghe Nguyen Thanh