Tin Bai

MỘT SỐ SẢN PHẨM MANG THƯƠNG HIỆU VIỆN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

Ban KHCN 12/8/2013 1:34:09 PM
Với bề dày truyền thống nghiên cứu khoa học lĩnh vực Nuôi trồng Thủy sản, đến nay thành tựu của Viện Nuôi trồng Thủy sản Trường Đại học Nha Trang gắn liền với các sản phẩm khoa học công nghệ.
   Một số thành tựu đạt được:
Sản xuất và cung cấp giống cá chim vây vàng.
Sản xuất và cung cấp giống cá chẽm.
Qui trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm tôm he.
Qui trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá trắm cỏ.
Các tin cùng thể loại
+ Mô hình và thiết bị kỹ thuật nuôi tôm thương phẩm thâm canh qui mô trang trại