Chi tiết thông báo
Minimize

Thông báo nghỉ tết nguyên đán và nghỉ phép
1/31/2013 9:19:30 AM

Căn cứ quy định của Chính phủ về các ngày nghỉ Lễ Tết trong năm 2013; Căn cứ kế hoạch giảng dạy năm học 2012-2013 của Trường;Căn cứ Thông báo số 115/TB-ĐHNT ngày 06/3/2012 của Hiệu trưởng về việc giải quyết chế độ nghỉ phép của CBVC;

Thừa lệnh Hiệu trường, Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính thông báo về kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 và giải quyết nghỉ phép cho CBVC như sau: (in Thông báo tại đây)

 1) Đối với cán bộ giảng dạy:

Thời gian nghỉ Tết và nghỉ phép từ ngày 04/2/2013 đến 24/2/2013.

Nếu CBGD đi nghỉ phép tại địa phương khác: Trường sẽ cấp giấy phép để thuận tiện cho việc đi lại. Đơn vị lập danh sách CBGD đi nghỉ phép (theo mẫu đính kèm) gửi về Phòng Tổ chức Hành chính trước ngày 31/1 và nhận giấy phép vào ngày 01/2/2013.

 2) Đối với viên chức hành chính và giảng viên kiêm nhiệm:

Thời gian được nghỉ Tết theo quy định từ ngày 09/2 đến ngày 17/2/2013 (làm việc bù 1 ngày vào ngày thứ Bảy 23/2/2013).

Trong thời gian từ ngày 01/2 đến ngày 15/3/2013 nhà trường sẽ giải quyết hết phép năm 2012 cho CBVC theo chế độ quy định. Căn cứ số ngày nghỉ phép (xem danh sách đính kèm), Trưởng đơn vị lập kế hoạch cho CBVC trong đơn vị nghỉ phép và gửi danh sách về Phòng TCHC trước ngày 31/01/2013 để theo dõi, quản lý.  

Lưu ý:   - Giảng viên tập sự, CBVC trong thời gian tập sự chưa có chế độ nghỉ phép.

- Trưởng Khoa/Viện sắp xếp cho thư ký Khoa/Viện nghỉ hết phép 2012 và cử CB trực giải quyết công việc văn phòng trong thời gian thư ký nghỉ phép.

- Chế độ thanh toán đi phép thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành.

 3) Đối với CBVC thuộc các Viện, Trung tâm tự hạch toán:

Do Viện, Trung tâm chủ động sắp xếp để bảo đảm chế độ nghỉ phép cho người lao động theo quy định.

Phòng Tổ chức Hành chính đề nghị lãnh đạo các đơn vị và toàn thể CBVC quan tâm phối hợp để việc quản lý nghỉ phép, nghỉ Tết của CBVC được thực hiện đúng quy định.