Hoạt động công đoàn
Minimize


BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NHIỆM KỲ 2013 - 2017

1. VŨ NGỌC BỘI - CHỦ TỊCH

 • Chức vụ chính quyền: Trưởng Khoa CN Thực phẩm. 
 • Chức vụ Đảng: Đảng ủy viên.
 • Điện thoại: 0903595139.
 • Email: minhboint@yahoo.com

2. NGUYỄN VĂN TƯỜNG - PHÓ CHỦ TỊCH

 • Chức vụ chính quyền: Phó Trưởng Khoa Cơ khí.
 • Chức vụ Đảng: Đảng ủy viên.
 • Điện thoại: 0982354509.
 • Email: tuongnv@gmail.com3. MAI THỊ TUYẾT NGA - PHÓ CHỦ TỊCH

 • Chức vụ chính quyền: Phó Trưởng Khoa Công nghệ Thực phẩm.
 • Chức vụ Đảng: .
 • Điện thoạiâm914074318.
 • Email: maingats@gmail.com

4. HỒ HUY TỰU - UVBTV

 • Chức vụ chính quyền: Phó Trưởng Khoa Kinh tế.
 • Chức vụ Đảng: .
 • Điện thoại: 0908250608.
 • Email: tuu_hohuy@yahoo.com

5. TRẦN TRỌNG ĐẠO - UVBTV

 • Chức vụ chính quyền: Quyền Trưởng Khoa Khoa học Chính trị.
 • Chức vụ Đảng: .
 • Điện thoại: 0914200088.
 • Email: trongdaodhnt@gmail.com

6. LÊ THỊ BẢO CHÂU - UVBCH

 • Chức vụ chính quyền: 
 • Chức vụ Đảng: .
 • Điện thoại: .
 • Emaitri5lebaochau_dhnt@yahoo.com.vn

7. TRẦN DOÃN HÙNG - UVBCH

 • Chức vụ chính quyền: Phó Trưởng Phòng Đào tạo.
 • Chức vụ Đảng: .
 • Điện thoại: .
 • Email: hungtd@ntu.edu.vn

8. NGUYỄN ĐÌNH KHƯƠNG - UVBCH

 • Chức vụ chính quyền: Phó Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành .
 • Chức vụ Đảng: .
 • Điện thoại: 0913464104.
 • Email: khuongretech.ntu@gmail.com

9. VÕ THỊ THÙY TRANG - UVBCH

 • Chức vụ chính quyền: Trưởng Bộ môn.
 • Chức vụ Đảng: .
 • Điện thoại: 0913463555.
 • Email: vthtrang123@yahoo.com

10. ĐỖ QUỐC VIỆT - UVBCH

 • Chức vụ chính quyền: Phó giám đốc Trung tâm.
 • Chức vụ Đảng: .
 • Điện thoại: 
 • Email:


11. LÊ MINH HOÀNG - UVBCH


12. TRẦN THỊ LONG - UVBCH

 • Chức vụ chính quyền: .
 • Chức vụ Đảng: .
 • Điện thoại: .
 • Email: longtran.dhnt@gmail.com

13. TRƯƠNG HOÀI TRUNG - UVBCH

 • Chức vụ chính quyền:
 • Chức vụ Đảng: .
 • Điện thoại:.
 • Email: truonghoaitrung@gmail.com

14. LÊ HOÀNG DUY THUẦN - UVBCH

 • Chức vụ chính quyền: Trưởng Bộ môn.
 • Chức vụ Đảng: .
 • Điện thoại: 0909489204.
 • Email: thuanlhd@yahoo.com

15. BÙI ĐỨC DƯƠNG - UVBCH

 • Chức vụ chính quyền: .
 • Chức vụ Đảng: Bí thư Chi bộ.
 • Điện thoại: 0914095451.
 • Email: buiducduongit@gmail.com