Enter Title
Đóng

 

CÔNG ĐOÀN VIÊN CĐBP KHOA CƠ KHÍ


STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

GIỚI TÍNH

NGÀY VÀO CĐ

CHỨC VỤ CĐ HIỆN TẠI

GHI CHÚ

BM CHẾ TẠO MÁY 

1

Nguyễn Văn Tường

30/12/1971

 

1/9/1997

PCT CĐTr

2

Trần An Xuân

10/11/1956

 

1/10/1989

 

 

3

Đặng Xuân Phương

8/1/1975

 

1/11/2001

 

 

4

Trần Ngọc Nhuần

1/2/1959

 

1/10/1987

 

 

5

Nguyễn Hữu Thật

2/10/1977

 

1/5/2005

6

Trịnh Thị Linh

9/10/1984

Nữ

Chưa

 

Học NN

7

Bùi Đức Tài

12/9/1986

 

3/2/2010

 

Học NN

8

Nguyễn Minh Quân

28/2/1985

 

2/3/2011

 

9

Ngô Quang Trọng

10/9/1974

 

1/12/2010

Học NN

10

Trần Thị Thanh Vân

28/8/1979

Nữ

1/1/2003

UV CĐBP

 

BM CƠ ĐIỆN TỬ 

1

Vũ Thăng Long

11/12/1977

 

1/6/2000

 

 

2

Trần Văn Hùng

20/7/1982

 

1/10/2007

 

 

3

Nguyễn Thiên Chương

22/4/1984

 

1/10/2007

 

Học NN

4

Nguyễn Văn Định

12/3/1981

 

1/10/2007

CT CĐBP

 

5

Vũ Thị Nhài

7/10/1988

Nữ

chưa

 

 

6

Nguyễn Nam

1/8/1980

 

22/3/2012

 

 

BM KỸ THUẬT LẠNH 

1

Trần Đại Tiến

16/8/1958

 

1/12/1985

 

 

2

Lê Văn Khẩn

15/12/1957

 

1/3/1982

 

 

3

Nguyễn Hữu Nghĩa

14/6/1979

 

1/11/2001

 

4

Lê Như Chính

5/9/1978

 

1/10/2003

 

 

6

Trần Thị Bảo Tiên

28/12/1981

Nữ

1/10/2006

 

 

7

Đặng Nhật Khánh

31/8/1984

 

1/8/2007

 

8

Nguyễn Trọng Quỳnh

16/7/1979

 

1/8/2007

 

Học NN

9

Nguyễn Văn Tráng

29/1/1980

 

1/8/2007

 

 

10

Nguyễn Văn Phúc

25/12/1983

 

1/12/2008

 

Học NN

11

Khổng Minh Trưởng

27/7/1986

 

5/9/2011

 

 

 

  
Hoạt động công đoàn
Đóng