Thông tin chế độ - chính sách - học bổng - học phí - văn bản
Minimize
THÔNG TƯ 09-2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH  

Phạm Trọng Hợp 10/5/2016 10:13:23 AM
Thông tư liên tịch về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021
Nội dung chi tiết xem đường link:https://drive.google.com/open?id=0B3fc7_E0g738SU96Rk9qckowdzRBem1mbjIxZDVHMl9qNGtB

Các tin cùng thể loại
+ QĐ số 66/2013TTg về việc Hỗ trợ Chi phí học tập
+ Thông tư 35/2014TTLT-BGDĐT-BTC
+ Thông tư liên tịch số: 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC