Thông tin chế độ - chính sách - học bổng - học phí - văn bản
Minimize
Quyết định và danh sách sinh viên được Trợ cấp xã hội 

Phạm Trọng Hợp 11/23/2016 2:35:02 PM
Quyết định và danh sách sinh viên được Trợ cấp xã hội
Quyết định xem File đính kèm
Danh sách chi tiết xem file đính kèm

Các tin cùng thể loại
+ Quyết định và danh sách sinh viên được khen thưởng năm học 2018-2019
+ Quyết định và DSSV khen thưởng tuyển sinh năm 2019
+ Quyết định và danh sách nhận HBKKHT HKI 2017-2018 và TCXH HKII 2017-2018
+ QĐ và danh sách Học bổng KKHT HKII năm học 2018-2019 và Trợ cấp xã hội HKI năm học 2019-2020
+ QĐ và danh sách SV được khen thưởng năm học 2017-2018
+ Quyết định và DSSV được khen thưởng khóa học K57(ĐH) và K58(CĐ)
+ Quyết định và danh sách SV khen thưởng Khóa học 2014-2018(K56ĐH) và 2015-2018(K57CĐ)
+ Quyết định và danh sách SV được khen thưởng tốt nghiệp khóa học 2014-2018 tại Kiên Giang
+ Quyết định và danh sách SV đạt miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II/2017-2018
+ Quyết định khen tuyển sinh năm 2018
+ Quyết định và DSSV đạt học bổng KKHT&TCXH 2018-2019
+
+ Học bổng KKHT HKI 19-20 và TCXH HKII 19-20
+ Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang QUYẾT ĐỊNH V/V CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CHO HSSV
+ QUYẾT ĐỊNH VÀ DANH SÁCH CHÍNH THỨC VỀ VIỆC CHI TRẢ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CHO SINH VIÊN HKI NĂM HỌC 2014-2015
+ Quyết định và DSSV đạt học bổng KKHTHKII2017-2018 & TCXHHKI2018-2019
+ Quyết định và Danh sách SV đạt HBKKHT HKII năm học 2015-2016
+ QUYẾT ĐỊNH VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT HBKKHT & HB TRỢ CẤP XÃ HỘI HKII NĂM HỌC 2014-2015
+ QUYẾT ĐỊNH VÀ DANH SÁCH CHÍNH THỨC SV ĐẠT HBKKHT&TCXH HKI năm học 2015-2016
+ Quyết định và danh sách SV đạt HBKKHT HKI 2016-2017 và TCXH HKII 2016-2017
+ Quyết định HBKKHT HKII năm học 2016-2017 và TCXH HKI năm học 2017-2018